Dierenhoek 't Sparretje nog steeds springlevend

Redactie 29-10-2020
Foto: PRIngrid Herman van \u2019t Sparretje.

De opmerkingen en vragen die John Dolstra (ChristenUnie) onlangs in de commissie maakten, respectievelijk stelden over de dierenhoeken in Maassluis, sloegen niet op 't Sparretje, zoals we abusievelijk aannamen. Daardoor is – ongewenst – een verkeerd beeld opgeroepen dat het voortbestaan van 't Sparretje mogelijk in gevaar zou zijn. En dat is beslist niet het geval. Excuses daarvoor.

door Chrit Wilshaus

Ingrid Herman van 't Sparretje vertelt daarom graag hoe het wèl zit. "We zijn een zelfstandige stichting en hebben alleen de grond in bruikleen van de gemeente. In januari 2018 hebben we de taken van het vorige bestuur overgenomen en de afgelopen drie jaar zijn we bezig geweest de dierenhoek te actualiseren anno 2020. En dat houdt in dat we flink hebben verbouwd. Maar ook dat we verplichte certificaten hebben gehaald en samenwerkingsverbanden hebben gesloten met verschillende organisaties. Zoals Stichting Pameijer, Stoed (Stichting onder een dak, red), het NME (natuur- en milieueducatiecentrum, red.) van de gemeente en met de reclassering."

Stageplekken

"Ook werken we sinds april 2018 samen met diverse scholen uit de gehele omgeving en zijn scholieren bij ons welkom voor het twee dagen in de week volgen van een maatschappelijke stage, ook wel snuffelstage genoemd. De beschikbare stageplekken werden trouwens snel bezet! Bij ons kunnen momenteel overigens geen stagiaires terecht die een opleiding dierverzorging volgen. Voorwaarde daarvoor is dat we een gecertificeerd bedrijf leerbedrijf zijn en dat zijn we momenteel nog niet. Om mensen goed te kunnen opleiden, willen we eerst, en dat heeft prioriteit, de hele kinderboerderij weer op orde hebben. Door de brand van afgelopen januari kost dat echter veel tijd. Ons streven is dus zeker een leerbedrijf te worden maar voorlopig is dat dus echt nog toekomstmuziek."

Vrijwilligers welkom

Op dit moment zijn negentien vrijwilligers actief bij 't Sparretje. Herman: "Dankzij hun inzet kunnen we de kinderboerderij openhouden en onderhouden, bezoekers te woord staan en uiteraard onze dieren goed verzorgen. En ja, vele handen maken licht werk. Dus wie bij ons vrijwilligerswerk wil doen, al is het maar voor één dag in de maand, is welkom. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan terecht op onze website, www.dierenhoekhetsparretje.nl. Daarop staan al onze vacatures."