'Natuurinclusief bouwen en tegeltax voor natuurherstel'

Redactie 12-11-2020
Foto: Henry Be

De gemeenteraad besluit in december over de Omgevingsvisie 2.0. Er kwamen 22 zienswijzen op het document waarin groen een prominente rol speelt. Een van de reacties komt van de gezamenlijke natuurorganisaties, het platform Natuur-Westland en acht partners voor de Omgevingsvisie 2.0 van Westland.

door Evelyne Lammerding

De gemeente Westland presenteerde deze zomer de 'Visie op Westland, Omgevingsvisie 2.0', de opmaat naar de nieuwe omgevingswet. Die voegt bestaande regels samen om aanvragen voor bijvoorbeeld bouwprojecten te vereenvoudigen. De bedoeling is dat de omgevingswet begin 2022 van kracht wordt. Elke vergunningsaanvraag wordt in de toekomst getoetst aan deze omgevingswet.

In de omgevingsvisie die de basis vormt voor de omgevingswet wordt het verhogen van de leefkwaliteit in Westland als belangrijkste opgave voor het college aangemerkt. Vergroenen van Westland krijgt prioriteit staat in het document.

De gemeente heeft 22 zienswijzen ontvangen. Een daarvan komt van de natuurorganisaties. Van daaruit zijn nog heel wat punten aangedragen om de leefomgeving gezonder te maken.

Natuurinclusief

Natuurkenner Aad van Uffelen heeft de zienswijze voor de natuurverenigingen samengesteld. De natuurorganisaties willen bijvoorbeeld 'natuurinclusiviteit' terugzien in de omgevingsvisie. Dat is belangrijk om verdere verstening van Westland tegen te gaan en de biodiversiteit te herstellen, aldus Van Uffelen.

In de omgevingsvisie staat dat Westland groeninclusief gaat bouwen. Voor Van Uffelen betekent dat niets. "Wat is dat dan? Een mooi grasveld? Dat doet niets voor het herstel van biodiversiteit.''

Biodiversiteit is de variatie aan bomen, planten, dieren, vogels en insecten. Samen zorgen die voor een natuurlijk evenwicht waardoor het klimaat stabiel blijft en er ook menselijk leven kan zijn.

Volgens de natuurorganisaties draait het om het herstel van die biodiversiteit. Wereldwijd holt die achteruit, met rampzalige gevolgen zo waarschuwt de VN. Nederland heeft het VN-akkoord voor biodiversiteitsherstel in 2018 ondertekend. "Doe daar dan concreet wat mee in de omgevingsvisie,'' roept Van Uffelen de gemeente op. "We zijn het verplicht, want we hebben getekend.''

In de omgevingsvisie staat dat Westland er in 2040 een extra vierkante meter groen per huishouden bij krijgt. Voor nieuwbouwwijken wordt de norm 50 vierkante meter groen per woning.

Van Uffelen wijst erop dat de VN 48 vierkante meter per inwoner noodzakelijk stelt voor een gezonde leefomgeving. "Dan heeft de gemeente het over haalbaar en betaalbaar. Maar een goede biodiversiteit is goed voor de gezondheid van de mensen. Je investering daarin verdien je terug via de gezondheidszorg. Een gezondere bevolking doet minder een beroep op de gezondheidszorg.''

Bouwen

De natuurclubs stellen voor bij elk project - of het gaat om de bouw van een huis of de bouw van aan torenflat - natuurinclusieve normen op te nemen. "Dat is wat anders dan gras zaaien, een boompje planten en water aanleggen. Bouw je natuurinclusief, dan stel je eisen aan de juiste bomen op de juiste plek en het plaatsen van verschillende struikensoorten die uiteenlopende insecten aantrekken,'' legt Van Uffelen uit.

Om die reden willen de natuurorganisaties dat het groeninclusief uit de visie wordt gewijzigd in natuurinclusief. Zo wordt in de toekomst verwarring voorkomen. "Bij natuurinclusief horen ook lijsten met definities, waardoor bouwers precies weten waar ze aan toe zijn.''

Van Uffelen is blij met de Westlandse bermen waar de gemeente de natuur steeds vaker met rust laat en er van alles kan bloeien wat insecten aantrekt. "Probleem is dat Westlanders dan zelf de openbare ruimte gaan maaien.''

Verharding

Een ander probleem is de verharding van de tuinen. "Daardoor krijg je 's zomers te maken met hittestress en met een hoosbui kan het regenwater niet weglopen.''

Hij wil dat de gemeente het betegelen van tuinen tegengaat. Maar hoe dan? "In Duitsland krijgen mensen een tegeltax. Het helpt tegen de verstening van hele wijken.''

De gemeente kon nog niet laten weten hoe de zienswijzen zijn verwerkt in de omgevingsvisie. Volgens Van Uffelen gebeurt er vrijwel niets mee, zegt hij teleurgesteld. De commissie buigt zich 24 november over de omgevingsvisie, waarna de gemeenteraad er in december over besluit.