Procedure monumentenstatus begraafplaats gestart

Redactie 12-01-2021
Foto: FdK

De gemeente Westland is een procedure gestart om de oude Rooms Katholieke begraafplaats aan de Dijkweg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan een verzoek van Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap, stichting Terebinth en het Genootschap Oud-Westland. De gemeente heeft de aanvragers drie maanden de tijd gegeven om een rapport op te stellen waarin de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats wordt beoordeeld.

De gemeentelijke monumentencommissie heeft half december al een positief advies gegeven over het verlenen van de monumentale status, omdat de begraafplaats in 2006 al voldeed aan de eisen voor een plek op de gemeentelijke monumentenlijst. Overleg tussen gemeente en parochie heeft destijds niet tot een daadwerkelijke monumentenstatus geleid. De monumentencommissie wil nu dat een deskundige partij een dieper gefundeerde beoordeling maakt.

De Adrianusparochie, eigenaar van de voormalige begraafplaats, diende deze zomer een plan in bij de gemeente om de locatie te herinrichten. De parochie wil het achtergedeelte van de begraafplaats ontruimen en de stoffelijke resten in een parochiegraf bijzetten op het voorgedeelte nabij het Piëtabeeld. De gemeente verleende in juni een omgevingsvergunning aan de parochie. De werkgroep Behoud de R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk zet zich sinds augustus 2020 in voor de toekomst van de plek. De werkgroep wil dat de plek gerestaureerd wordt.

Volgens de werkgroep is het kerkhof van aanzienlijk cultuurhistorisch belang, naast de groenwaarde van dit terrein. De geschiedenis van het kerkhof is nauw verbonden met die van de katholieke kerk in Naaldwijk. Tot 1970 werden alle Naaldwijkse katholieken aan de Dijkweg begraven. Tot 1931 stond de katholieke kerk op de plek waar zich nu de voorhof van de begraafplaats met de Piëta van Albert Termote bevindt. De grond voor de dodenakker werd in 1828 door de parochie aangekocht. Pastoor Jacobus Mazza van de Adrianusparochie zegende het kerkhof datzelfde jaar in. Twee jaar later wordt hij zelf op 'zijn' kerkhof begraven. De steen van de uit Amsterdam afkomstige pastoor Mazza bevindt zich nog in originele toestand op het graf. Ook de schenker van het legaat voor de bouw van de huidige Adrianuskerk aan de Molenstraat ligt hier begraven, Adrianus Martinus Hofstede.