Meer kinderen in noodopvang

Redactie 14-01-2021
Foto: Stock

Westlandse scholen zien veel meer leerlingen in de noodopvang op school dan in de eerste lockdown. "Vorig jaar hadden ouders meer angst dat kinderen het virus konden verspreiden. En het is heel begrijpelijk dat ouders het niet volhouden om hun kinderen thuis les te geven.''

door Evelyne Lammerding

Op de Regenboogschool in Naaldwijk komen op dinsdagen en donderdagen 40 leerlingen naar school, laat schooldirecteur Benjamin Hofland weten.

Het is een verschil met vorig jaar. In het begin van de lockdown die op 16 maart in ging, bezochten ten hoogste zo'n 10 leerlingen de Regenboogschool. Dat aantal nam toe tot maximaal 25.

In deze tweede lockdown kregen scholen direct na de kerstvakantie veel meer leerlingen in de noodopvang.

Uitdaging

"Niemand had erop gerekend dat het zo lang zou duren. Voor ouders is het een uitdaging zelf thuis les te geven. Dat volhouden is een punt,'' zegt Hofland. Hij heeft er alle begrip voor dat ouders hun kind naar school brengen.

Voor leerkrachten is de uitdaging het lesgeven op afstand te combineren met lesgeven in de klas. "Ze geven online les aan twintig leerlingen en hebben vijf leerlingen in de klas. Het is knap hoe ze daarmee omgaan,'' aldus Hofland.

De overkoepelende organisaties voor basisscholen Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) en het Protestants Christelijk Onderwijs Westland (PCPO Westland) constateren in het hele Westland dat veel meer kinderen naar school gaan dan in de eerste lockdown. De stichting Openbaar Onderwijs Westland heeft geen reactie gegeven op vragen van deze krant.

Oorzaken

Henri Koele is de voorzitter van het PCPO Westland. "Nu halen wij de kwetsbare leerlingen en leerlingen in een onveilige thuissituatie ook zelf naar school,'' zegt hij. Daarnaast constateert Koele dat meer ouders aangeven een cruciaal beroep te hebben. "Veel ouders werken in de voedingsindustrie. De definitie daarvan is heel breed. Meer ouders doen er nu een beroep op.''

Het geeft aan dat meer ouders behoefte hebben aan de noodopvang. "Het aantal leerlingen op school, verschilt sterk per dorp en per school. Op sommige scholen is het aantal te groot voor leraren om zowel onderwijs te geven als kinderen op te vangen.''

Oplossing is gevonden in het inzetten van studenten, gymleraren en onderwijsassistenten. Zij vangen nu ook leerlingen op.

Lockdownverlenging

Dat de lockdown wordt verlengd baart het Westlandse basisonderwijs zorgen.

De overgang naar online lesgeven verliep deze keer weliswaar soepel. Maar het contact en het gemeenschappelijke leren is voor de ontwikkeling van kinderen het belangrijkst. Dat zegt WSKO-voorzitter Henriëtte Boevé. Het risico op leerachterstanden stijgt weer, weet zij. Verschil met vorig jaar is dat leerkrachten nu eerder ingrijpen: "We hebben vorig jaar gezien welke leerlingen wel of niet goed aanhaakten op online lessen. Daardoor kunnen we leerlingen nu eerder naar school halen.'' De bedoeling is achterstand te voorkomen.

Daarnaast constateert Boevé dat ouders eerder aan de bel trekken. "Ouders zijn meer gestrest dan vorig jaar. Ze komen niet aan hun eigen werk toe. We hebben ook hoge verwachtingen van ouders.''

Kwetsbaar

En de leerlingen? Volgens Boevé zijn de leerlingen uit de groepen 3 en 8 kwetsbaar. "Sommige leerlingen uit groep 3 hadden het lezen niet helemaal omarmd. Wij waren net blij dat we de kinderen weer op de rails hadden. En dan onderbreken we hun routine nog een keer,'' zegt zij.

Over groep 8: "Deze leerlingen hebben minder les gekregen toen zij in groep 7 zaten en elke school heeft leerlingen die moeite hadden met online lessen. Zij moeten straks wel naar het voortgezet onderwijs.''

Voortgezet

Naast het basisonderwijs constateert ook het voortgezet onderwijs meer leerlingen op school. ISW-directeur Geert Millekamp: "We hebben de leerlingen ook het liefst op school. Onderwijs gaat uit van interactie. Daarom zijn wij bereid alles te doen binnen het verantwoordelijke. Maar we begrijpen natuurlijk dat de verlenging nodig is voor de gezondheid.''

ISW overlegt deze woensdag over hoe zij omgaan met de nieuwe situatie.

Voor het onderwijs blijft het voorlopig laveren tussen gezondheid, onderwijs en ouders.