'Er mag echt wel een tandje bij!'

Redactie 14-01-2021
Foto: StockBlokland vraagt zich onder meer af of het een bezwaar is als er zonnepanelen op een dak liggen van een gebouw wat je als gemeente eventueel wilt afstoten.

Als het gaat om verduurzamen "mag het wel een tandje meer" in Maassluis, vindt Huib Blokland, voorzitter Energie Collectief Waterweg (ECW). Want heel veel is er nog steeds niet gebeurd.

door Chrit Wilshaus

Blokland kiest zijn woorden zorgvuldig maar zijn boodschap is duidelijk: het gaat op duurzaamheidsgebied veel te langzaam in Maassluis. "Bijna twee jaar geleden, bij de start van ons collectief, hebben we de gemeente gevraagd welke gemeentelijke panden voorzien zouden kunnen worden van zonnepanelen", begint hij. "Ons is toen meegedeeld dat er een onderzoek zou komen naar welk vastgoed in handen van de gemeente zou blijven of wat mogelijk een andere bestemming zou krijgen. Dat onderzoek is nog steeds niet afgerond. Destijds hebben we aangegeven dat, wat ons betreft, het dak van het voormalige Dukdalfgebouw zich uitstekend leent om zonnepanelen op te leggen. Omdat niet bekend is wat voor functie dat gebouw in de toekomst gaat krijgen, of het wel door Stroomopwaarts gebruikt blijft worden, is daar tot op heden geen besluit over genomen. Onlangs sprak ik er nog met de gemeente over en kreeg ik te horen dat dit op korte termijn niet gaat gebeuren. Wat ik mij afvraag is of het een bezwaar is als er zonnepanelen op een dak liggen van een gebouw wat je als gemeente eventueel wilt afstoten?"

Brief

Volgens Blokland is het niet zo dat de gemeente helemaal niks doet als het om verduurzaming gaat. "Maar dat zijn wel allemaal hele kleine projecten. Zoals het in eigen beheer voorzien van een aantal daken van gebouwen van zonnepanelen. "De langetermijnvisie ligt vast, maar de stappen die gezet moeten worden in die richting laten op zich wachten. En dat is ook de reden dat we volgende week een brief sturen naar alle raadsfracties, waarin we hen uitnodigen met ons te overleggen hoe het anders en sneller zou kunnen. Want er mag echt wel een tandje bij! Een CDA-motie spoort het college daar ook toe aan."

Lastig

Blokland informeerde bij een aantal aan de Zwarte Zee gevestigde bedrijven in hoeverre er belangstelling was dat ECW zonnepanelen op hun bedrijfspanden zouden leggen. "En de eerste vraag die ik gesteld kreeg, was wat dat dan gaat opleveren. Vanuit economisch perspectief blijkt dat toch lastig te zijn want één tot anderhalve euro per zonnepaneel is te weinig, gaven ondernemers aan. Verder ben ik bij een bedrijfsverzamelgebouw langs geweest. Slechts één van de ondernemers had wel oren naar zonnepanelen op het dak. Overigens gaat het ons er niet om dat wij alleen als collectief daarbij betrokken mogen zijn maar dat er wat meer gaat gebeuren in Maassluis."

Gezamenlijk

ECW onderhoudt nauwe banden met en heeft zich aangesloten bij Business Club Waterweg. Blokland: "Zij willen dat bedrijven zich in de Waterweggemeenten gaan verenigen en willen verder in beeld brengen wat bedrijven gezamenlijk aan verduurzaming kunnen doen. Nog niet zo lang geleden is daar een online bijeenkomst over gehouden, waar ook de gemeentebesturen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij betrokken waren.

Uitgesteld

Het ECW is ook betrokken bij en denkt mee met ontwikkelingen langs de Waterweg. "Daarbij gaat het over het algemeen over lange termijn projecten. Door corona komen overleggen overigens lastiger tot stand. Maar ook het overleggen zelf is lastiger geworden door corona. Ook is het vervangen van de windturbines op de landtong voor een behoorlijk lange tijd uitgesteld. Verder is de vraag naar windmolens momenteel groter dan producenten aankunnen", weet Blokland.