Scholen mogen groepen geen les geven in de klas

Redactie 21-01-2021
Foto: Stockfoto

Basisschool De Hofvilla in Wateringen en basisschool Het Kompas in Maasdijk mogen de groepen 3 en 8 niet ontvangen in de klas om les te geven. Dat zei burgemeester Bouke Arends in de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 19 januari in antwoord op vragen van de PvdA.

PvdA-fractievoorzitter Nico de Gier stelde zijn vragen naar aanleiding van berichtgeving in regionale en lokale media over de Hofvilla die sinds de kerstvakantie weer gewoon lesgeeft aan de groepen 3 en 8.

De Gier stelde voorstander te zijn van noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van wie (een van de) ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Maar voor kwetsbare kinderen blijft minimaal aandacht over als de noodopvang vol zit, merkte hij op. De Gier wilde weten of scholen wel een collectieve uitzondering mogen maken.

Ook CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer bracht het onderwerp ter sprake. Zij zei dat ook basisschool Het Kompas in Maasdijk lesgeeft aan de groepen 3 en 8. Deze school doet dat volgens Vermeer in shifts en ontvangt dus geen complete klassen. Volgens haar gebeurt dat coronaproof en is handhaving niet nodig. Vermeer wees op voorbeelden in Arnhem en Amsterdam waar scholen ook lesgeven aan groepen 3 en 8. Volgens onderzoek worden deze leerlingen extra gedupeerd door de lockdown.

Maar lesgeven aan groepen is dus niet toegestaan. Arends legde uit dat de scholen de maatregel voor noodopvang verkeerd hebben geïnterpreteerd. Alleen individuele kinderen kunnen als kwetsbaar worden aangemeld. Collectief kan dit niet, licht Arends de rijksmaatregel toe.

Handhaving van de coronamaatregelen is een taak van de gemeente. De gemeente heeft overlegd met de onderwijskoepels. Er worden volgens Arends 'maatregelen getroffen om het collectieve onderwijs te beëindigen.'

De onderwijsinspectie die onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) valt, is volgens de burgemeester op de hoogte van de kwestie.