Raad akkoord met 10 miljoen voor twaalf investeringen

Redactie 20-01-2021
Foto: Stockfoto

De Westlandse gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van 10 miljoen euro voor investeringen in twaalf renovatie-, bouw- en uitbreidingsplannen in Westlandse sport en welzijn. De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd.

Onder meer 2,3 miljoen euro gaat naar een renovatieproject van openluchtbad De Waterman in Wateringen. Die kan met de financiële injectie de technische installaties en het pomphuis in orde maken. Aanpassingen aan de entree en de kleedhokken komen voor rekening van de stichting Waterman Natuurlijk!

Ook wordt geïnvesteerd in het Naaldwijkse zwembad De Hoge Bomen. Daar gaat 1,7 miljoen euro naar toe om het bad technisch in orde te maken. Uitbreiding van het Prinsenbos in Naaldwijk en de voorbereidingen voor de bouw van een vaste strandpost voor de reddingsbrigade van Monster maken eveneens deel uit van het investeringsvoorstel.

De gemeente investeert verder in led-verlichting rond sportvelden, aanpak van het sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk en in maatregelen om wateroverlast in de Lierse Kralingerpolder aan te pakken. Tenslotte wordt er geld gestoken in verschillende verkeers(veiligheids-)projecten zoals het verbeteren van parkeren aan de kust.

Kritiek

Hoewel alle raadsleden de ideeën sympathiek vinden, mocht het voorstel ook rekenen op kritiek. Die ging over het ontbreken van een gedegen onderbouwing van de twaalf projecten. Zo wordt het voor raadsleden onmogelijk te controleren of de plannen goed in elkaar steken.

Westland Verstandig fractievoorzitter Peter Duijsens vindt dat grote investeringen vanaf een half miljoen euro apart moeten worden behandeld en onderbouwd. Zo worden de ins en outs van elk project duidelijk. Maar de projecten zijn samen gebracht in een voorstel.

WV kreeg steun van de PvdA die het ook bezwaarlijk vindt twaalf grote investeringen onder een noemer te laten vallen: "Er vallen twee zwembaden onder waarvan de investeringen niet zijn onderbouwd. Natuurlijk moet je machines vervangen. Blijkbaar bestaan daar interne en externe rapporten over,'' zegt De Gier.

Belemmerd

Groen Links fractievoorzitter Ulbe Spaans brengt naar voren dat raadsleden zijn belemmerd in het uitvoeren van hun controlerende taak. "De raad zit hier niet alleen om te pleasen richting Westland. De raad heeft ook een controlerende rol. Wat gebeurt er binnen de veiligheidsmarges bijvoorbeeld? Die controlerende rol kan de raad niet waarmaken als de toelichting op de plannen ontbreekt.''

Verantwoordelijk wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP) heeft toegezegd in het vervolg een betere onderbouwing te leveren bij voorstellen.

Spaans stemde uiteindelijk 'met de hakken over de sloot' ook in met het voorstel. "Je kan niet met goed fatsoen tegenstemmen.''