Gemeente op zoek naar oplossing voor Honderdland

Redactie 20-01-2021
Foto: Fright Line EuropeDe situatie voordat de lichtmasten waren weggehaald.

De gemeente Westland gaat op zoek naar een oplossing voor de burenruzie tussen Honderdlandbewoners en het transportbedrijf Freight Line Europe.

Die oplossing moet er wel komen, zo realiseert de gemeente zich, want de bedoeling is dat in de toekomst meer transportbedrijven naar het bedrijventerrein in Maasdijk komen waar ook mensen in de buurt wonen.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond een motie van GemeenteBelang Westland aangenomen. Daarin wordt de wethouder gevraagd te bekijken welke aanpassingen kunnen worden gedaan om het bedrijf zijn activiteiten te kunnen uitvoeren en omwonenden rustig te laten wonen.

Freight Line Europe opereert sinds begin vorig jaar vanaf Honderdland. De eigenaar liet specialisten plannen maken over alle technische aspecten om licht- en geluid in orde te hebben. De eigenaar heeft eerder in publicaties gezegd ervan uit te zijn gegaan dat het plan in kannen en kruiken zat. Maar omwonenden klagen steen en been over licht- en geluidsoverlast sinds het bedrijf actief is.

De omwonenden kregen gelijk van de gemeente. Het transportbedrijf is volgens de gemeente in overtreding. De lichtmasten staan sinds het begin van deze maand uit. Dat levert weer gevaarlijke situaties op voor het personeel van de transporteur, heeft de eigenaar laten weten.

Motie

GemeenteBelang Westland heeft dinsdagavond een motie ingediend die tot een oplossing moet leiden voor beide partijen. GBW-raadslid René Lelieveld zegt dat de fractie zich ernstig zorgen maakt over de ontstane situatie. Er spelen belangen van omwonenden die gewoon willen leven, economische belangen van de ondernemer en algemene belangen voor werkgelegenheid. De partij wil dat het college onderzoekt welke aanpassingen alle belangen dienen.

Wethouder Cobie Gardien (LPF Westland, Ruimte) heeft de motie ontraden. De gemeente heeft voorwaarden gesteld waaraan een bedrijf moet voldoen om zijn activiteiten uit te voeren, houdt zij de raad voor. Kan een ondernemer niet doen wat hij nodig heeft om zijn bedrijfsvoering goed uit te voeren, dan is het aan de ondernemer daarvoor ontheffing aan te vragen, legt zij uit. Met de motie wordt dat omgedraaid; de gemeente zou op zoek moeten naar een oplossing voor een bedrijf dat ontheffing zoekt. Daar voelt de wethouder niet voor; Gardien wil geen precedent scheppen.

Toetsen

Wel wil de wethouder toetsen of er ontheffing kan worden verleend. Daarvoor heeft zij metingsrapporten nodig van het bedrijf. Tegelijkertijd merkt zij op dat de mensen er al woonden en niet om de verandering van hun omgeving hadden gevraagd. "Er moet wel op een normale manier gewoond en geleefd kunnen worden.''

De gemeenteraad heeft in meerderheid voor de motie gestemd. Het college gaat daarom onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de situatie op te lossen. Gardien wil dat doen op basis van rapporten die het bedrijf moet aanleveren.