Kleine groep tuinders mag nog ongezuiverd afvalwater lozen

Redactie 20-01-2021
Foto: Stockfoto

Hoewel het sinds 1 januari 2018 verplicht is afvalwater te zuiveren, mag een aantal tuinders langs de Waterweg hun vervuilde afvalwater nog langer legaal lozen op het riool.

Het gaat om een groep tuinders die hun afvalwater willen laten zuiveren in een waterzuiveringsinstallatie die het hoogheemraadschap naar verwachting in oktober 2022 in Hoek van Holland gaat plaatsen.

Tuinders die niet zijn aangesloten bij dit collectief, worden in de toekomst beboet. Dat bleek uit de bespreking die dinsdagavond in de gemeenteraad van Westland werd gevoerd.

Uitstel

De groep die nog vervuild water mag lozen, had in 2018 al drie jaar uitstel gekregen. Maar die termijn is afgelopen; deze gold tot 1 januari 2021. Nog is er geen oplossing. Toch wil de gemeente geen boetes geven, omdat de verenigde tuinders wel de intentie hebben hun water te zuiveren.

Tuinders die niet zijn aangesloten bij het collectief, worden in de toekomst wel beboet, zei wethouder Leen Snijders dinsdag aan de raad.

Zo is de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met het voorstel tot extra uitstel van de verplichting tot zuivering van afvalwater.

Greenwashing

Ulbe Spaans heeft de aanpak afgedaan als 'greenwashing'. "Het had allang geregeld moeten zijn dat afvalwater gezuiverd wordt geloosd. Er is al een verlenging gegeven. Nu zijn we weer aan het babbelen over vooruitschuiving. Babbelen over iets wat in feite illegaal lozen van tuinbouwgif is.''

Hij noemt de extra uitstel het legitimeren van illegale tuinbouwgiflozingen. "Daar mogen ze nu twee jaar langer over doen. Schandalig.''

Ook LPF is niet blij met de gang van zaken. Fractievoorzitter Dave van Koppen wijst erop dat hele groepen tuinders hun best hebben gedaan alles op tijd te hebben geregeld. Grote investeringen zijn gedaan om zuiveringsinstallaties te laten bouwen, sommigen werken met mobiele installaties en er zijn tuinders die zich al hebben verenigd in een coƶperatie om de kosten te kunnen dragen. Zij lozen allen gezuiverd water. LPF gaat weliswaar akkoord met de tweede verlenging voor de groep tuinders langs de Waterweg, maar noemt het voorstel een '5 voor 12 oplossing voor een kleine groep tuinders die de kat uit de boom kijken.'

Over de haalbaarheid van de plannen heeft de fractie ook zijn twijfels. Hoe het verder gaat met dossier is onbekend. Wel stemt de fractie voor het algemeen belang in met de intentie voor de verordening. Als meer bekend is, wil Van Koppen terugkomen met een discussie.