'Bouw megaflat bedreigt historische Dijkweg'

Redactie 13-02-2021
Foto: HVNHWillem Klapwijk en Corrie Stolk met op de achtergrond vier monumentale panden.

De gemeente Westland heeft plannen gepresenteerd voor de bouw van een grote, moderne flat op het terrein van de voormalige Harmonie aan de Dijkweg in Naaldwijk. Deze plek ligt al vele jaren braak en met de bouw wil het college tegemoet komen aan de vraag naar woningen.

Dat de plannen niet in goede aarde zijn gevallen blijkt uit het aantal zienswijzes dat is binnengekomen. Dat waren er negen, waarvan vier van lokale en landelijke erfgoedorganisaties. Eén daarvan is de Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk (HVNH).

Koesteren

Bestuursleden Corrie Stolk en Willem Klapwijk van de historische vereniging snappen de behoefte aan nieuwbouw op deze locatie. De bezwaren gelden de manier waaróp. Klapwijk: "Dit gedeelte van de Dijkweg kenmerkt zich door de vele monumenten die er staan. Binnen een lengte van 100 meter gaat het om drie rijksgebouwen, zes gemeentelijke monumenten en twee plekken die als 'karakteristiek' worden omschreven. Deze concentratie is uniek voor het Westland, nergens anders staan zoveel monumentale panden bij elkaar. Qua uitstraling zijn er maar een handvol plekken in Westland waar zulke historische concentraties te zien zijn. Denk aan het Wilhelminaplein met hofje in Naaldwijk, het Plein in Wateringen, de Hoofdstraat in De Lier en de Langestraat in 's-Gravenzande. Deze unieke plekken moeten we koesteren en de historische uitstraling minimaal behouden, en liefst versterken."

Volume

Stolk vervolgt: "En juist midden in dit monumentengebied aan de Dijkweg is deze megaflat gepland. Een pand dat in massa, hoogte, kleurstelling en materialengebruik compleet afwijkt van al het andere in de Dijkweg."

Dat laatste valt niet te ontkennen. In de gepresenteerde plannen wordt regelmatig een vergelijking gemaakt met het voormalige Harmoniegebouw, dat verder in het verleden de pastorie van de katholieke kerk was. Maar uit de voorgenomen plannen blijkt dat het bouwvolume van de flat meer dan 7 keer zo groot is met een van hoogte 16 meter (Harmonie: 11 meter) en dat in de toekomst het volledige terrein bebouwd wordt, tot aan alle vier kavelgrenzen.

Volgens Stolk is het onbegrijpelijk dat een architect op geen enkele manier rekening houdt met de omgeving, juist op deze unieke plek. "In het huidige bestemmingsplan staan duidelijke voorschriften vermeld voor materialengebruik, stijl, detaillering enzovoort. Dat is niet voor niets: daarmee wordt geborgd dat nieuwbouw zal passen bij de omgeving. Dit voorliggende plan voldoet op geen enkele manier aan die voorschriften en nu wil het college dat oplossen door een lokaal bestemmingsplannetje te maken. Dat is de wereld op zijn kop."

Trekgat

Klapwijk: "De bouw van déze flat heeft alleen maar nadelige gevolgen. De hele kavel wordt bebouwd en dat betekent dat er volgens onze berekeningen 740 m2 groene buitenruimte verdwijnt uit het centrum van Naaldwijk. En bedenk dat de Dijkweg één van de twee belangrijkste toegangswegen tot het winkel- en horecacentrum is. Met de flat ontstaat een enorme verrommeling, waarmee de aantrekkelijkheid van Naaldwijk als winkeldorp afneemt. En omdat de vele meters hoge muur tot op de stoep staat, ontstaat er straks een enorm trekgat aan het begin van de Dijkweg."

De historische vereniging is er dus nog niet klaar mee. Ze geeft aan burgers en raadsleden te willen informeren over de gevolgen van de voorliggende plannen en doet dat door een aantal acties die deze week van start gaan. Stolk: "Want er zijn echt mogelijkheden voor de bouw van een appartementencomplex dat wél goed aansluit bij het historische karakter van de Dijkweg. Laten we daar gezamenlijk aan gaan werken."