College stopt met stimuleren gebruik Grow-it app vanwege nadelen

Redactie 18-02-2021
Foto: Stockfoto

De gemeente gaat niet verder met het gebruik van de Grow-it app te stimuleren onder jongeren. Wethouder Fred Voskamp schrijft in een raadsinformatiebrief (RIB) aan de gemeenteraad dat daar te veel haken en ogen aanzitten.

door Chrit Wilshaus

In de motie Social Distancing Jeugd werd het college opgeroepen in samenwerking met jongeren, en met hulp van Welzijn E25 en buurtsportcoaches, een campagne op te zetten om het mentale welbevinden van jongeren te optimaliseren. Ook werd het stadsbestuur verzocht jongeren (digitale) ontspanning te bieden. Voornoemde toepassing zou daarbij van nut zijn, vonden de opstellers van de motie.

Activiteiten

Door de coronamaatregelen was de mogelijkheid om activiteiten te organiseren voor jongeren beperkt. Om het welbevinden van jongeren te verbeteren werden in Maassluis activiteiten opgezet die specifiek rekening hielden met die beperkingen en toch aansloten bij de behoeften van jongeren. Zoals te verwachten was amuseerden een deel van de jongeren zich digitaal maar was er ook een deel dat liever buiten (sportief) actief was. 'Daarom werden beide soort activiteiten georganiseerd', schrijft Voskamp in de RIB. Voorbeelden daarvan zijn een online gametoernooi en sport en spel in de buitenlucht. Verder introduceerde Welzijn E25 een luisterlijn voor jongeren. (Landelijk bestaat al jaren De Luisterlijn, red.).

Geringe meerwaarde

Ook werd gekeken of Grow-it app meerwaarde zou kunnen hebben. Wethouder Voskamp daarover. 'Met dat doel werd contact gelegd met de beheerder van deze applicatie: het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De app heeft als hoofddoel informatie te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek.' Gebruik van de app leverde volgens de portefeuillehouder maar een geringe meerwaarde op. Verder waren er volgens hem problemen met de privacy. Zo moeten ouders bij jongeren onder de zestien jaar toestemming geven voor gebruik van de app omdat deze gegevens ophaalt die gebruikt worden in een privaat onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum zelf. Daarnaast dienen jongeren vanaf zestien jaar bij gebruik akkoord gaan met het delen van gegevens voor deze onderzoeksdoeleinden.

Landelijk onderzoek toont overigens aan dat bijna 70 procent van de jongeren zich eenzamer voelt dan voor de coronacrisis.