Ongerustheid over mogelijke gevolgen bouw sportzaal

Redactie 19-02-2021
Foto: Stockfoto

Omwonenden van de toekomstige sportzaal aan de Sportlaan zijn zeer ongerust over de gevolgen van de bouw van deze sportaccommodatie.

door Chrit Wilshaus

Dat stelde Erwin van Leeuwen, bewoner van Woonpark Boonervliet en woordvoerder namens de VVH (vereniging van huiseigenaren) Woonpark Boonervliet vorige week dinsdagavond bij een thema-avond. Volgens hem zijn bewoners nooit betrokken geweest bij de keuze voor de locatie ondanks het feit dat er langdurig en regelmatig tegen de bouw van sportzaal is geageerd. Ondanks die bezwaren heeft de gemeenteraad volgens Van Leeuwen helaas gekozen voor deze omstreden locatie. "Want ook al zonder extra sportfaciliteiten is er regelmatig sprake van ernstige parkeeroverlast en een onveilige verkeersituatie. En hoewel dat bewoners daarop aandrongen zijn er totnogtoe geen maatregelen genomen." Volgens Van Leeuwen had de gemeente zich niet alleen moeten focussen op de parkeerbehoefte voor de nieuwe sportlocatie maar ook rekening moeten houden met de voetbalclub, het zwembad en het restaurant. "De overlast voor de omgeving en de onvrede onder de bewoners zal daardoor alleen maar toenemen."

Ontsluiting gebied

Verder stuit het opofferen van ongeveer twee derde aan groen volgens Van Leeuwen onder de omwonenden op zeer veel weerstand. Maar ook hoe de gemeente de parkeervakken wil aanpassen. Een ander punt van kritiek betreft de ontsluiting van het gebied. Vermeer- en Sportlaan zouden niet voldoen. En ook is een ontsluiting via de Korte Buurt voor autoverkeer geen optie, weet Van Leeuwen. Dit mede vanwege het fietsverkeer. Bovendien is volgens hem de mogelijkheid van een aparte toegangsweg vanaf Laan 1940-1945 niet onderzocht.

Hangjongeren

Voor de sociale veiligheid is het volgens Van Leeuwen belangrijk dat het terrein een open karakter behoudt en dat er verder voldoende verlichting is, evenals cameratoezicht. Mede omdat hangjongeren zich er 's avonds en 's nachts zouden ophouden en er gedeald en gebruikt zou worden. Ook een basketbalveldje voor de sporthal zou hangjongeren aantrekken. Van Leeuwen benadrukte dat zijn inspraak niet bedoeld was als dreigement. "Maar wel als teken dat de bewoners zeer verontrust zijn." Bovendien kondigde hij aan dat bewoners niet zullen aarzelen naar de rechter te stappen "als er geen goede acceptabele oplossingen komen of erger nog, oplossingen achterwege blijven; bijvoorbeeld om budgettaire redenen."