'Naast meldplicht ook onderhoudsplicht leegstand'

Redactie 04-03-2021
Foto: []

Naast meldplicht komt er ook een onderhoudsplicht voor leegstaande winkelpanden. Dat is gezegd in de raadscommissie van woensdagavond, tijdens de bespreking van de detailhandelsvisie.

Online shoppen voert de druk op de levensvatbaarheid van winkels de laatste jaren steeds verder op. 'Gaten' in winkelcentra zijn daardoor al ontstaan. In sommige dorpen bestaat het risico op leegstand in winkelstraten.

MKB Westland wil dat er naast een meldplicht van leegstaande panden een onderhoudsverplichting moet komen. Dat heeft de belangenbehartigersclub voor ondernemend Westland in reactie op de detailhandelsvisie geschreven.

CDA- wethouder Economische Zaken Albert Abee heeft gezegd met de winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren en MKB te bekijken welke leegstandsperiode acceptabel is. In 's-Gravenzande heeft hij al afgesproken beter te kijken naar 'nut en noodzaak' van leegstand.