Wethouder Abee: 'Detailhandelsvisie geen wurgvisie'

Redactie 06-03-2021
Foto: Archief

Grote winkels zoals bouwmarkten en tuincentra moeten ook in dorpscentra kunnen zitten. Dat vinden de winkeliers verenigd in de BIZ van De Lier.

In 's-Gravenzande vindt de BIZ dat in de dorpscentra volop ruimte moet zijn voor sociaal maatschappelijke instellingen, zoals bibliotheken en buurtcentra. En MKB Westland pleit samen met de BIZ'en voor online winkelstraten in de verschillende Westlandse dorpen. Wethouder Albert Abee (CDA, Economische Zaken) heeft daarop toezeggingen gedaan, woensdagavond 3 maart tijdens de digitaal gehouden commissievergadering.

Toekomst

Tijdens die woensdagavond is de detailhandelsvisie besproken. Dat stuk schetst de toekomst van de Westlandse winkelgebieden. Zo heeft elk dorp in elk geval een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Naaldwijk is bestempeld als het dorp met een 'gemeenteverzorgende functie'; het hele Westland komt naar Naaldwijk om te winkelen. Naaldwijk heeft de meeste 'niet-essentiële' winkels, die belangrijk zijn voor het funshoppen.

De andere kernen zijn onderverdeeld in categorieën die aangeven wat het winkelaanbod precies inhoudt. Voor Maasdijk bijvoorbeeld is de aanwezigheid van een supermarkt het belangrijkst en Wateringen wordt samen met 's-Gravenzande gezien als 'lokaal compleet'. Er is van alles te vinden, alleen drie keer minder dan in Naaldwijk.

Winkelconcentratie

Volgens de visie moeten winkels in de dorpscentra worden geconcentreerd. De straten rondom de winkelcentra worden aanlooproutes waar ook winkels mogen zitten. En de straten buiten de centra waar ook winkels zijn gevestigd worden transformatiegebieden genoemd.

Het plan is om in de transformatiegebieden geen nieuwe winkels meer toe te laten. Ondernemers die hun zaak willen uitbreiden, worden richting het centrum gedirigeerd. En startende ondernemers kunnen zich wat betreft de visie het beste vestigen in de aanlooproutes.

Extra grote winkels zoals bouwmarkten en doe het zelf-zaken krijgen plaats op twee plekken: de meubelboulevard in Naaldwijk en op het Wateringse bedrijventerrein Wateringveldsche Polder.

Behalve van de BIZ uit De Lier kwam daarover ook kritiek vanuit de politiek. Oppositiepartij Westland Verstandig wil niet 'te strak' omgaan met de zogenoemde volumineuze winkels. WV-raadslid Carlieke van Staalduinen zegt dat het wel mogelijk moet zijn ook in andere gebieden extra grote winkels te hebben.

En het beperken van winkelgebieden heeft als gevolg dat de gronden in de dorpscentra veel duurder worden. Daardoor krijgen startende ondernemers het moeilijk zich te vestigen in het hart van de dorpen, waarschuwt Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland (GBW). Keizer roept het college op niet te rigide met de regels om te gaan. Hij pleit ervoor MKB en Horeca Westland in de hand nemen om centra aantrekkelijker te maken.

'Geen wurgvisie'

Wethouder Abee benadrukt dat de visie geen 'wurgvisie' moet zijn. Voor alle plannen wil hij draagvlak hebben.

Het gaat volgens de wethouder om de levendigheid in de dorpen. Ook is de visie er om te bepalen hoe de dorpen elkaar kunnen versterken. Tenslotte is het belangrijk vast te stellen hoe elk dorp winkels houdt om in de minimale basisbehoefte te voorzien.

Abee wil met financiële ondersteuning kijken hoe hij ondernemers een zetje kan geven richting 'de juiste locatie'. Zaken die willen groeien, maar in winkelcentra zitten, worden zachtjes op weg geholpen naar een locatie in Naaldwijk of Wateringen, werd duidelijk in de commissie.

Abee wil starters financieel ondersteunen om ook een plekje in de dorpskernen te krijgen. Die locaties zijn duurder dan de plaatsen in de aanlooproutes rondom de centra.

Hoeveel geld hij beschikbaar heeft om die zetjes te geven, heeft hij woensdagavond niet genoemd.

Transformatiegebieden

Over de transformatiegebieden merkt Abee op ook niet al te streng te willen zijn. Hij wil 'de patatzaak om de hoek omarmen' als die in een kleine kern net in een transformatiegebied valt.

Om draagvlak voor de plannen te creëren, is het de bedoeling dat in elk dorp regelmatig overleg komt tussen BIZ-bestuur, vastgoedeigenaren en de gemeente. Het MKB Westland wordt in algemeen belang partner van wat in de visie is omschreven de 'Gouden Driehoek'. Zo moet worden voorkomen dat bedrijven worden gedwongen tot vestiging in aanloopstraten, een kern of transitiegebieden.

De gemeenteraad bespreekt de detailhandelsvisie op 16 maart. De raadsleden willen dan wel alle stukken in hun bezit hebben.

Verschillende raadsleden waren woensdagavond ontstemd, omdat zij het rapport dat bij de visie hoort niet hadden ontvangen. Zij wilden de bespreking in de commissie van woensdag niet laten doorgaan, maar verschuiven naar april. Na excuses van de wethouder is de bespreking in de commissie van woensdag doorgegaan. Voorwaarde van de raadsleden was dat alle raadseleden voor de raadsvergadering van 16 maart dit rapport in hun bezit hebben. Dat is toegezegd.