Detailhandelsvisie aangenomen: 'Afwijken kan, als de motivatie maar deugt'

Redactie 17-03-2021
Foto: Stockfoto

Gevestigde doe-het-zelfzaken en tuincentra moeten verspreid over alle Westlandse dorpen blijven bestaan, het is niet de bedoeling dat die allemaal naar de meubelboulevard in Naaldwijk en de Wateringveldsche Polder verkassen.

Alleen bij forse veranderingen en bij nieuwe bedrijven wordt telkens bekeken of de locatie nog steeds geschikt is, of (ver-)plaatsing naar een van de twee terreinen voor volumineuze zaken nodig is. Zo kan de gemeente blijven sturen op de ruimtelijke ordening. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Albert Abee (CDA, Economie) gezegd tijdens de bespreking van de Detailhandelsvisie 2021-2026 in de raadsvergadering van dinsdagavond.

De gemeenteraad heeft het 'flexibele', leidende document unaniem aangenomen.

Leidraad

De Detailhandelsvisie vormt de leidraad voor toekomstig vestigingsbeleid van winkels, de inrichting van alle winkelgebieden en leegstandsbeleid. Wie kan zich waar vestigen en wanneer kan van de hoofdlijnen worden afgeweken. Dat staat beschreven in de visie waarin staat dat winkels zich concentreren in de centra.

Startende ondernemers bijvoorbeeld kunnen zich vestigen in de straten die naar de centra leiden. Zaken met volumineuze producten vestigen zich in Naaldwijk op de meubelboulevard of in Wateringen op het bedrijventerrein Wateringveldsche Polder, staat in de visie.

Extra grote zaken

Belangenbehartiger voor ondernemend Westland, MKB Westland en de ondernemersverenigingen van De Lier en 's-Gravenzande hebben vragen gesteld. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe het zit met de volumineuze zaken: Moeten extra grote winkels zoals bouwmarkten en doe-het-zelfzaken naar de meubelboulevard in Naaldwijk of naar het bedrijventerrein Wateringveldsche Polder. Daar zijn de ondernemers geen voorstander van.

Een kleine discussie over een amendement van Westland Verstandig ontstond. Die stelde voor extra grote zaken zoals bouwmarkten in principe overal toe te staan, maar dat daarbij een voorkeur is voor vestiging op 'de aangewezen locaties'. Zover wil de gemeente niet gaan.

De gemeente wil dat grote bouwmarkten - Abee noemt Hornbach als voorbeeld - buiten de centra staan. Als redenen noemt hij verdringing van andere winkeliers door de hele grote zaken en de verkeersafwikkeling. Zeer grote zaken brengen ook zeer grote verkeersstromen met zich mee, vervolgt hij. En die worden gevormd door auto's die ergens moeten worden geparkeerd. Grote verkeersstromen naar dorpskernen trekken met extra grote winkels is daarom niet erg praktisch. Het amendement haalde geen raadsmeerderheid en werd daarmee verworpen.

Groen

D66 was teleurgesteld dat in de hele visie niets is opgenomen over groen in de winkelstraten. De fractie diende in november een motie in voor meer groen in de centra. Daaraan is nog geen gehoor gegeven. Het onderwerp had wat betreft fractievoorzitter Benjamin Hofland in de visie moeten staan. Die opvatting deelden meer fracties onder wie Groen Links en Westland Verstandig. Maar het groen wordt niet toegevoegd aan de visie.

GemeenteBelang Westland (GBW) fractievoorzitter Remmert Keizer is benieuwd naar de uitwerking van het document. Hij vindt het belangrijk dat de uitvoering 'niet in de letter, maar in de geest van het stuk' gebeurt; met veel flexibiliteit. Keizer wil dat de gemeenteraad om de drie tot vier maanden de stand van zaken rond de uitvoering van de visie doorkrijgt.

Leegstand

Wethouder Abee verwacht bij de voorjaarsnota met een leegstandsnotitie te komen. Hij verwacht dan ook concreet te kunnen zijn over het uitplaatsen van winkels.

Verder merkt Abee op dat de Detailhandelsvisie flexibel is. Er kan dus van de lijn worden afgeweken. De 'maar' liet niet lang op zich wachten: Maar, als er wordt afgeweken, dan moet daarvoor wel een deugdelijke motivatie bestaan. De gemeente beslist of een motivatie voor een afwijking al dan niet deugt.

Tegelijkertijd is het zo dat de gemeente de bestaande structuren in de dorpen zoveel mogelijk in tact wil laten, houdt Abee de raad voor.