Verkeerswethouder aan de slag met jongerenadvies: 'Nachtbussen en snelbussen ter verbetering OV'

Redactie 31-03-2021
Foto: Stockfoto

Het openbaar vervoer in Westland moet worden verbeterd met onder meer snelbussen en nachtbussen naar omringende steden. Dat adviseert de Westlandse jongerenraad aan het college van b en w. Verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD) vindt eveneens dat het OV in Westland voor verbetering vatbaar is en neemt de adviezen ter harte.

Het OV in Westland kwam dinsdagavond 30 maart uitgebreid ter sprake in de commissie Ruimte. De jongerenraad heeft in de zomer van vorig jaar gewerkt aan een advies waarvan zij wil dat het college dit serieus neemt en er concreet iets mee doet.

Bram Geurds sprak in namens de jongerenraad. Hij wijst erop dat jongeren de grootste groep OV-gebruikers in Westland is. Daarom zouden zij concreet inspraak moeten hebben op de ontwikkeling van het OV.

Tilly Post haakte namens de senioren in op het onderwerp openbaar vervoer. Ook de ouderen pleiten voor verbetering van OV. Zo moeten er wat hen betreft voldoende haltes blijven – Post prijst de haltes die bus 32 in De Lier blijft aandoen- en moeten er ook wat betreft de ouderen snelbussen komen die linea recta naar de steden rijden. Zo blijven ouderen onafhankelijk en zijn zij ook milieuvriendelijk bezig.

Varekamp heeft duidelijk gemaakt de stem van de jongeren serieus te nemen. Hij gaat de wensen van en voor de jongeren naar voren brengen in de MRDH, het brede overleg tussen 23 gemeenten in Haaglanden en Rijnmond die samen over het openbaar vervoer in het hele gebied beslissen.

Frequentie

In reactie op Post die erop wees dat de bus tussen Naaldwijk en 's –Gravenzande minder frequent rijdt - eens in het half uur in plaats van eens in het kwartier zoals voorheen - zegt Varekamp dat corona het OV dwingt te bezuinigen. De bussen in Westland hebben in de coronatijd 65 procent minder passagiers vervoerd. De inkomsten zijn in een gelijk percentage afgenomen. In plaats van lijnen te schrappen, rijden bussen minder vaak. Sommige bussen komen nu eens per uur in plaats van eens per half uur, gaf de wethouder als voorbeeld.

Na de coronaperiode wordt verder binnen de MRDH onder meer bekeken hoe een lightrail of tramverbinding naar Maassluis en Den Haag tot stand kan komen. Varekamp merkt daarbij op dat het om lange termijnplanningen gaat. Daarnaast begint een participatietraject over OV-verbetering in Westland als de coronamaatregelen zijn opgeheven. Dit zou in september 2020 beginnen, maar door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. De jongerenraad is een van de deelnemers aan dit traject.