Alternatieve MFR lijkt weinig kansrijk

Redactie 08-04-2021
Foto: Stockfoto

De oorspronkelijke route van de MFR (Metropolitane Fietsroute) Maassluis heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van de voorgestelde alternatieve route. Althans dat concludeert onderzoeksbureau Goudappel na onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maassluis.

door Chrit Wilshaus

Door de MRDH zijn meerdere metropolitane fietsroutes ontwikkeld. Doel daarvan is om comfortabele en aantrekkelijke routes op lange afstanden te faciliteren. Eén daarvan verbindt het Westland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met Rotterdam. De totale lengte bedraagt 70 km. Volgens Goudappel is een alternatieve route niet aantrekkelijk vanwege een aantal onzekere factoren. Dat neemt niet weg dat in het rapport op verschillende knelpunten wordt ingegaan. Zo zijn fietspaden soms niet breed genoeg in Maassluis. Aanpassing daarvan vergt een extra investering. Ook zou de voorrang voor fietsers op sommige delen van de route anders geregeld kunnen worden.

Financiering

Groot knelpunt bij het realiseren van een alternatieve MFR door Maassluis is de financiering ervan. Zo is het de vraag of de MRDH bereid is subsidie te geven aan de gemeente voor een alternatieve route als dat meer reistijd inhoudt en daardoor wel eens minder fietsers zou kunnen trekken. Verder is het ook onduidelijk of het Hoogheemraadschap van Delfland, een andere subsidieverstrekker, een alternatieve route wil bekostigen. Volgens Goudappel kost het bovendien (procedure)tijd als besloten wordt de MFR bij de Merellaan parallel aan de metro te laten lopen omdat dan het bestemmingsplan moet worden aangepast.