Kunstgrasveld in Hofpak Wateringen

Redactie 14-04-2021
Foto: Stock

Het voetbalveldje in het Hofpark van Wateringen wordt getransformeerd tot een kunstgrasveld voor sport voor veel doelgroepen. Een raadsmeerderheid heeft daar dinsdagavond voor gestemd.

Het plan wordt uitgevoerd nadat een raadsmeerderheid een amendement - voorstelwijziging - van CDA en GemeenteBelang Westland (GBW) heeft aangenomen..
Het college stelde voor van de resterende 450.000 euro uit het leefomgevingsfonds 1,5 ton in te zetten voor tiny forests en 3,5 ton voor vergroening van dorpscentra. Maar het CDA en GemeenteBelang Westland (GBW) hebben dat gewijzigd. Die fracties willen een sportveld van kunstgras om jaarrond op te kunnen sporten en dienden daarvoor een amendement in.
CDA-raadslid Jan van Rossum sprak eind maart in de commissie zijn frustratie uit over het schrappen van het plan voor een voetbalkooi voor jongeren in Wateringen. Daarvoor werd in 2009 een motie aangenomen waarin stond dat een basketbalkooi aan de Nassaustraat zou worden omgevormd tot een grote sportvoorziening. Omwonenden vreesden overlast en hebben het plan afgestopt. Er kwam een kleinere voetbalkooi. Die wordt nu omgevormd tot een stukje groen.

Van Rossum hield daarom een pleidooi voor de aanleg van een sportplek voor jongeren in het Hofpark. Daarvoor zou een kunstgrasveld moeten worden aangelegd, zei hij. Veel bijval leek er toen niet.

Het CDA kwam dinsdag samen met GBW met een last minute-amendement om het kunstgrasveld toch aan te leggen en kreeg daarvoor voldoende steun vanuit de raad. Van Rossum brengt tijdens de raadsvergadering ook te berde dat behalve jongeren ook scholen, opvang en andere groepen van de sportfaciliteit gebruik kunnen maken.

Schuiven

De aanleg van het kunstgrasveld betekent dat er met de laatste 450.000 euro uit het Leefomgevingsfonds wordt geschoven. Deels gaat het geld naar de aanleg van twee of drie tiny forests in Westland. Daarvoor moeten nog plekken worden aangewezen. Daarnaast zou 350.000 euro naar het vergroenen van dorpscentra gaan. Dat bedrag daalt; 1,5 ton gaat naar de aanleg van het kunstgrassportveld in het Hofpark.

Voor de dorpsvergroening is een landschapsarchitect al aan het werk. Wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Milieu) verwacht zijn rapport eind volgende maand. Het kostenplaatje voor de vergroening van dorpscentra is dan ook bekend.

Uitvoering

Wat vervalt is een snelle eerste uitvoering van het groenplan. Snijders legt uit dat de landschapsarchitect en 'een eerste aanzet tot uitvoering' van de vergroening worden betaald uit de 3,5 ton. Na die eerste aanzet zou een volgend college de extra, definitieve financiering voor de dorpsvergroening rond moeten krijgen.

Na het besluit van dinsdag vervalt deze eerste aanzet en wordt de uitvoering van het groenplan in zijn geheel doorgeschoven naar een volgend college.

Groen Links reageerde furieus. "We slopen echt groen voor de dorpskernen. Groen moet groen blijven en meer worden." Samen met de andere kleine partijen PvdA – 'geen groen schrappen voor kunstgras'- , D66, ChristenUnie/SGP en Westlands grootste oppositiepartij Westland Verstandig – 'waarom'- stemde de fractie tegen de voorstelwijziging: 13 stemmen tegen. De andere partijen, CDA , GBW, LPF, VVD, samen goed voor 26 stemmen, zijn voor.