Beleid alternatieve woonvormen in de maak

Redactie 14-04-2021
Foto: Stock

Wethouder Ben van der Stee (LPF, Volkshuisvesting) laat een notitie maken over alternatieve, betaalbare woonvormen zoals woonboten of tiny houses. Dat was zijn reactie op een motie van VVD, LPF en GemeenteBelang Westland (GBW) waarin om zo'n notitie werd gevraagd.

De drie fracties willen weten wat de gemeente kan doen om burgerinitiatieven voor andere woonvormen te faciliteren. Daarnaast willen zij dat er locaties voor woonboten worden benoemd en ook welk beleid er gaat gelden voor deze plekken. Tenslotte willen de drie dat duidelijk wordt hoe de gemeente burgerinitiatieven financieel gaat ondersteunen. Zij wijzen daarbij op bijvoorbeeld het innovatiefonds.

Van der Stee wil de verwachtingen rond woonboten direct temperen: Hij moet toestemming krijgen van het hoogheemraadschap van Delfland voor eventuele plannen. Westland hoeft niet te verwachten dat deze zomer al woonboten in Westlands water liggen. Wel laat hij nog voor de behandeling van de Voorjaarsnota een notitie maken over alternatieve woonvormen.

De motie kreeg behalve van Groen Links, steun van de hele gemeenteraad. Groen Links vindt alternatieve woonvormen geen zoden aan de dijk zetten voor het woonprobleem; projecten gaan vaak over nog geen tien onderkomens.