Discussie over afvalinzameling nog niet voorbij

Redactie 22-04-2021
Foto: Stockfoto

Westlanders scheiden vanaf september kunststof, blik en drinkverpakkingen. Dat laat het gemeentebestuur van Westland weten. Maar de oppositie denkt daar heel anders over. Westland Verstandig pleit voor afvalscheiding bij de verwerker en wil daarover volgende maand in gesprek.

door Evelyne Lammerding

Het college van b en w wil dat Westlanders vanaf september beginnen met het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Dat er gescheiden wordt ingezameld, is opgenomen in het Afvalbeleidsplan dat twee jaar geleden is vastgesteld.

Het plan voor de zogenaamde bronscheiding (inwoners scheiden het afval zelf) ligt al klaar: Bewoners van 29.000 laagbouwwoningen in de elf dorpskernen kunnen dit soort afval in recyclebare plastic zakken gooien en deze eens per twee weken aan een ring ophangen. De gemeente laat ringen bevestigen aan (lantaarn-)palen. De zakken zijn af te halen bij supermarkten.

Wie buiten de ophaaldag een plastic zak met pbd-afval wil weggooien, kan dat ook doen in een van de bovengrondse containers. Westland heeft er 65 van. Dat aantal wordt straks uitgebreid.

Flats

De bakken en zakken gaan niet naar flatbewoners. Voor flats vindt zogenaamde nascheiding plaats: machines bij de afvalverwerker scheiden het plastic, blik en drinkpakken.

Ook gaan de bakken en zakken niet naar bewoners in het buitengebied. Zij bieden hun gescheiden afval aan in mini-containers, ook plastic, blik en drinkverpakkingen.

Doel van het gescheiden afval is het omlaag brengen van het restafval voor verbranding. In 2019 leverde Westland 229 kilo restafval per inwoner in. De gemeente wil dat volgend jaar hebben teruggebracht naar 170 kilo per inwoner. Als kunststof, blik en drinkpakken uit het restafval verdwijnen, levert dat minder gewicht op. Daarnaast wil de gemeente eens in de drie weken restafval ophalen. Nu gebeurt dat nog eens in de twee weken.

Bezwaren

Oppositiepartij Westland Verstandig ziet het plan nog steeds niet zitten. Behalve de weerzin tegen de zakken aan de lantaarnpalen, pleit de fractie voor nascheiding. Dat schrijft WV-fractievoorzitter Peter Duijsens naar de gemeente. Hij wil het onderwerp in de commissie van 18 mei met het college bespreken.

Duijsens schrijft dat het college de deur openhoudt voor nascheiding. En dat is ook zo: als reden voor het gebruik van de plastic zakken geeft het college flexibiliteit op. Door het zakkengebruik kan de gemeente sneller 'eventueel' overschakelen op nascheiding. Nu kan zij niet kiezen voor nascheiding, omdat afvalverwerker HVC onvoldoende capaciteit zou hebben om ook het afval uit de Westlandse laagbouw te scheiden.

HVC laat in een reactie weten dat capaciteit voor het bedrijf geen punt is bij het bepalen van het beste systeem.

Duijsens wil weten of de uitvoering van het nieuwe inzamelingssysteem kan worden opgeschoven naar 2022 en dat het daarbij direct gaat om nascheiding. Daarvoor hield hij vorig jaar ook al een pleidooi. Op schriftelijke vragen die hij daarnaast had gesteld, antwoordt het college dat nascheiding als aanvulling op bronscheiding moet worden gezien. Dat is ook het standpunt van de Rijksoverheid, maakt het college duidelijk.

Opvatting

Duijsens staat niet alleen in zijn opvatting over afvalscheiding. In een eerder dit jaar verschenen artikel in dagblad Trouw noemt Raymond Gardus, hoogleraar Bestuur en Economie van de VU van Amsterdam, bronscheiding een illusie. Machines bij afvalverwerkers scheiden het vuil veel beter stelt hij. Daarbij zegt de hoogleraar zich te ergeren aan de claim van de overheid en afvalverwerkers dat 52 procent van het ingezamelde plastic wordt gerecycled. Dat percentage ligt volgens de hoogleraar met afval en recycling als specialisatie, lager. Hergebruik is voor gemeenten het argument om het afval gescheiden te laten inzamelen door bewoners.

Steden als Leiden, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn inmiddels teruggekomen van bronscheiding. Inwoners van die steden kunnen hun plastic, blik en drinkverpakking weer bij het restafval gooien. De afvalverwerker scheidt het. Maar volgens HVC is het moeilijker in hoogbouw en steden afval te scheiden, omdat daar minder ruimte zou zijn om het afval apart te houden.

Het geraamde bedrag voor het gescheiden inzamelen in Westland is 2,45 miljoen euro.