FeVoWest: 'Onderlinge verstandhouding versterken door kennisuitwisseling'

Redactie 22-05-2021
Foto: Rolf van Koppen FotografieVoorzitter Nico van der Knaap (l.) en secretaris Dick Hartman: "Zeker in deze corona-tijden moet je de steun ook bij elkaar zoeken."

FeVoWest vormt al sinds 1952 het samenwerkingsverband van 16 voetbalverenigingen in de regio. Ruwweg zijn er 10.000 seniorenleden en 5000 jeugdleden verbonden aan deze clubs. Voorzitter Nico van der Knaap en secretaris Dick Hartman laten hun licht schijnen op het door de pandemie geteisterde amateurvoetbal. De rode draad blijft het gemis van sociale contacten dat een enorme rol speelt bij de voetballers, supporters en kader.

door Marcel Zaat

Juist in deze zware tijden hoopt FeVoWest een ondersteunende rol naar de aaneengesloten verenigingen te kunnen vervullen. Een platform voor de clubs, een vraagbaak voor diverse instanties, korte lijnen naar gemeente en overheid en met name de kennisuitwisseling onder de verenigingen actueel houden. Vooral dit laatste is volgens het duo Van der Knaap en Hartman van wezenlijk belang. Door vaker op vergaderingen bij elkaar te komen is de onderlinge verstandhouding tussen de clubs de laatste jaren versterkt. Van der Knaap, die de voorzittershamer eerder hanteerde bij Westlandia en dit sinds 2016 bij FeVoWest doet, ziet in kennisuitwisseling het toverwoord. ''Uiteindelijk komen de voetbalclubs allemaal voor dezelfde problemen te staan. Hoe mooi is het dan dat regioclubs elkaars kennis kunnen delen. Afgelopen maart hebben wij nog een digitaal overleg met elkaar gehad. Dan merk je toch dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Zeker in deze corona-tijden moet je de steun ook bij elkaar zoeken.''

Korte lijnen

Ook Dick Hartman, door de wol geverfd in de voetballerij, ziet een aanvullende rol voor FeVoWest. Maar liefst 28 jaar maakte Hartman deel uit van het bestuur van SV Loosduinen. In 2014 stapte hij in als secretaris bij FeVoWest en in november 2019 trad hij toe tot het bestuur van FC 's-Gravenzande, de club die hij als inwoner van 'Het Breeje Durp' al goed kende. ''In mijn taak als secretaris probeer ik de clubs zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. Zo zijn wij met nieuwsbrieven gestart en proberen wij zoveel mogelijk korte lijnen te houden met gemeente en overheid. Waar in het verleden de FeVoWest éénmaal per jaar vergaderde, houden wij deze periodiek. Ook vergaderen wij bij verschillende verenigingen en zodoende komen bestuursleden ook wel eens op accommodaties, waar zij normaliter niet komen. Dat schept toch weer een band. Zelf zit ik sinds vorig jaar in de werkgroep Positieve Sportcultuur van het Lokale Sportakkoord Westland. Hier zijn altijd zorgen en wensen en dat ondersteunen wij als FevoWest om dit vervolgens ook met de club te delen.''

Sociale contacten

Het duo dat tezamen met Piet Roels (penningmeester) het bestuur van FeVoWest (dat ook belast is met de wedstrijden van het Westlandse Elftal) vormt, ziet weliswaar met lede ogen toe hoe het coronavirus het amateurvoetbal volledig lam legde. Toch is er de positieve blik naar de toekomst. Hartman: ''De hele situatie door corona is natuurlijk schrijnend, maar gelukkig krijgen wij geen berichten dat voetbalclubs in de regio in grote financiële problemen geraken. Er zijn voldoende steunmaatregelen vanuit gemeente en overheid en als ik naar mijn eigen club FC 's-Gravenzande kijk zijn er op het gebied van sponsoring weinig die afhaken. Veel clubs bieden leden een tegemoetkoming via een kantinetegoed. Het grootste gemis blijft toch het sociale contact. Westlanders zijn harde werkers, waarin het weekend als ontspanning belangrijk is.''

Vrijwilligers

Als de seinen weer definitief op groen gaan zal het snel gewenning worden, maar Van der Knaap ziet wel wat obstakels hierin. ''Terug naar het oude zal toch lastig worden. Linksom of rechtsom, als het voetbal weer gaat opstarten zullen er meer regeltjes zijn, die gehandhaafd moeten worden én dus toezicht vereisen. Ik verwacht ook dat er vrijwilligers zijn die een andere hobby gevonden hebben. Punt is ook dat je het vrijwilligerslegioen binnen de clubs moeilijk kan bereiken. Een opbeurend stukje op de clubsite of in een app-groep zetten en daar houdt het op. Maar goed, onze laatste digitale meeting met de clubs gaf veel hoop. Veel verenigingen hebben hun sportpark een opknapbeurt gegeven. Natuurlijk is iedereen het coronagebeuren beu, maar de clubs staan ieder geval klaar voor het nieuwe seizoen. De regiocup, een prachtig initiatief overigens, is dan weliswaar afgeblazen, maar laten wij hopen dat er nog wat oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden. Liefst met publiek. Gewoon het elkaar kunnen treffen op het sportpark zou al prachtig zijn.''

Ook rookvrije sportparken in Westland?

De gemeente Den Haag heeft besloten dat alle sportparken in Den Haag per 1 juli rookvrij moeten zijn. Waar de gemeente eerder 2022 hiervoor in gedachten had, is dit besluit dus met een jaar naar voren gehaald. Veel Westlandse voetbalclubs, met name de supporters, zullen dit bij uitwedstrijden in de residentie gaan ondervinden. Waar het biertje langs de lijn al langer alleen nog op de daarvoor aangewezen plekken genuttigd mag worden is ook het roken op de sportparken dan voorbij. Hartman kan zich wel vinden in het besluit en verwacht niet dat er supporters daardoor weg blijven. ''Het zou een goede zaak zijn om dit landelijk door te trekken. Goed voorbeeld doet volgen.''