'Grijze container eens in zes weken legen'

Redactie 19-05-2021
Foto: stockfoto

Als Westlanders hun afval goed scheiden, kan de grijze container met restafval eens in de zes weken worden geleegd. Dat heeft wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Milieu) dinsdagavond gezegd tijdens de discussie over afvalinzameling in de commissie Ruimte.

Met een nieuwe manier van afval inzamelen in zicht had fractievoorzitter Peter Duijsens van oppositiepartij Westland Verstandig het gesprek over afvalinzameling aangevraagd.

Westland Verstandig ziet niets in het systeem waarbij bewoners van laagbouw plastic, blikjes en drinkpakken in zakken inzamelen en aan ringen bevestigd aan hekken of lantaarnpalen ophangen. Bedoeling is dat dit gebeurt op de ophaaldag. Wie buiten de ophaaldag met een volle pbd-zak zit, kan die in een verzamelcontainer gooien. Daarvan gaat de gemeente in het hele Westland 35 bijplaatsen.

Flatbewoners hoeven hun 'pbd'- afval niet te scheiden, dat gebeurt bij de afvalverwerker. Daarnaast komen er bovengrondse verzamelcontainers voor pbd.

Bewoners van de buitengebieden krijgen een mini-container voor hun pbd.

Aan dat systeem wordt niet gesleuteld, zo bleek uit de discussie.

Ophaalfrequentie

Hoe beter bewoners hun afval scheiden, hoe minder restafval Westland produceert. Daar wil de gemeente naar toe. Van meer dan 200 kilo restafval per huishouden per jaar, gaat het wat betreft de gemeente naar 170 kilo dit jaar. Het doel is om 100 kilo per jaar per huishouden op te halen. Is dat het geval, dan hoeven de containers niet eens in de drie, maar eens in de zes weken te worden geleegd, zo hield Snijders de commissie voor.

Andersom is ook een optie wat hem betreft: Als de grijze containers eens in de vier tot zes weken worden geleegd, dwingt dat mensen de grijze container zo min mogelijk te vullen. Afval scheiden is dan de oplossing.

Het is de bedoeling dat de frequentie van de grijze container legen teruggaat van eens in de drie naar eens in de zes weken.

Flatbewoners

In antwoord op een vraag van D66-raadslid Maxim van Ooijen die als flatbewoner ook afval wil scheiden, antwoordde Snijders dat ook bewoners van hoogbouw de zakken gewoon kunnen afhalen.

"Ze zijn gratis en voor iedereen. Flatbewoners kunnen de zakken deponeren in de verzamelcontainers.''

De gemeente gaat 35 bovengrondse containers voor pbd bijplaatsen.

Buitengebied

Verder heeft de wethouder gezegd de komende maanden 'illegale' containers in het buitengebied te laten verwijderen. Bij sommige woningen staan twee grijze containers. "Daar hebben mensen geen recht op.''

Volgens de wethouder worden de kosten voor de afvalinzameling met het nieuwe systeem het beste in de hand gehouden. Daarnaast biedt het 'zakkensysteem' de mogelijkheid in de toekomst gemakkelijk over te stappen op nascheiding, zo betoogde Snijders.

Dat laatste ziet raadslid van GemeenteBelang Westland (GBW), René Lelieveld als twijfel over bronscheiding bij de wethouder. Maar dat weerspreekt Snijders ten stelligste. Snijders beweert dat als alle gemeenten die met HVC samenwerken nascheiding willen, de capaciteit tekort schiet. Wanneer de installatie groot genoeg is, wil hij de mogelijkheid hebben alle pbd in nascheiding aan te bieden. GBW overweegt een motie in te dienen bij de volgende raadsvergadering op 1 juni.