WestlandHart voor School's cool en Fietsen voor m'n eten

Redactie 31-05-2021
Foto: Thierry SchutVrijwilligers van Fietsen voor mu2019n eten en van Schoolu2019s Cool Westland krijgen de prijzen overhandigd door wethouder Piet Vreugdenhil.

Op maandag 31 mei heeft wethouder Piet Vreugdenhil het WestlandHart 2020 uitgereikt aan School's cool Westland en Fietsen voor m'n eten. Deze vrijwilligersjaarprijs werd voor de tweede keer uitgereikt en bestaat uit twee categorieën: een juryprijs en een publieksprijs. De uitreiking vond in klein gezelschap plaats bij Brownies & Downies in 's-Gravenzande.

Betrokken

Stichting School's cool Westland is de winnaar van de juryprijs. Deze organisatie weet meer dan 45 vrijwilligers aan zich te binden. Zij zijn al tien jaar lang voor kinderen, die dat door omstandigheden goed kunnen gebruiken, een steun in de rug bij de overstap van basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. Het gaat om jongeren in een kwetsbare thuissituatie, maar ook om kinderen met andere (leer)problemen, die de overstap naar het voorgezet onderwijs lastig vinden. De mentor van School's cool Westland komt bij de leerling thuis, achter de voordeur, en ouders worden nauw betrokken. In het afgelopen jaar was het door corona soms onmogelijk om thuis langs te gaan. De vrijwillige mentoren hadden dan digitaal of telefonisch contact. Ook bleef er aandacht voor het kind, bijvoorbeeld door samen te gaan wandelen. De mentoren zijn bereid om zich langdurig en meerdere uren per week in te zetten. De begeleiding start aan het eind van groep 8 van de basisschool en eindigt als het kind goed op de plek zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. School's cool Westland heeft bijgedragen aan een goede start van veel leerlingen en helpt tegen schooluitval bij kinderen aan het begin van het voortgezet onderwijs.

Stalletjes

Naast de juryprijs van het WestlandHart is ook de publieksprijs toegekend. Wethouder Vreugdenhil reikte deze uit aan de vrijwilligers van het Facebookinitiatief Fietsen voor m'n eten. Van alle genomineerden kregen zij met 35% van de ruim 1200 publieksstemmen de meeste stemmen. Fietsen voor m'n eten maakt zichtbaar waar je in Westland en omgeving eten kunt kopen bij stalletjes langs de weg, boerderijen, kwekerijen en kleine winkeliers. Mensen worden gestimuleerd om op de fiets te komen, zodat ze meer bewegen. De Facebookgroep heeft meer dan 15.000 leden en op de regiokaart staan meer dan 300 adressen waar mensen naartoe kunnen fietsen. Zo steunen zij kleine ondernemers, wordt lokaal geteeld voedsel gekocht, minder voedsel verspild en worden minder (plastic) verpakkingen gebruikt.

Andere invulling

Vanaf 2021 komen maximaal vier genomineerde organisaties per jaar in aanmerking voor een bedrag van €2.500,-. De organisaties kunnen maar eenmaal in de vijf jaar genomineerd worden. Hierdoor krijgen de vele vrijwilligersorganisaties die in Westland actief zijn gelijke kansen om te winnen. Begin 2022 kunnen vrijwilligersorganisaties weer aangemeld worden voor een nominatie voor het WestlandHart.