Westland bouwt, maar druk neemt verder toe

Redactie 09-06-2021
Foto: Thierry Schut

Het tekort aan sociale huurwoningen voor starters en ouderen liep in Westland de laatste jaren fors op, wachtlijsten werden steeds langer. De woonvisie uit 2016 is vorig jaar bijgesteld. Geen honderd, maar tweehonderd sociale huurwoningen worden per jaar bijgebouwd. Maar de huisvestingsopgave stijgt ook, ziet wethouder Ben van der Stee (LPF, Volkshuisvesting).

door Evelyne Lammerding

Vijftienhonderd sociale huurwoningen erbij tussen 2016 en 2030, dat stond in de woonvisie 2016-2030. Jaarlijks zouden honderd nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd om jongeren en ouderen beter te kunnen huisvesten.

De bijgestelde woonvisie van 2020-2030 gaat verder dan dat: tweehonderd nieuwe sociale huurwoningen per jaar in Westland moeten het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen tackelen. Westland moet in 2030 achttienhonderd sociale huurwoningen rijker zijn.

Tussen 2016 en 2020 zijn 268 sociale huurwoningen gebouwd. Tussen 2020 en nu zijn daar 180 bijgekomen. Wethouder Van der Stee herinnert eraan dat processen tijd nodig hebben. "Bouwproject zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd.'' Hij wijst op de procedures en inspraakronden. Maar hij toont zich tevreden over de ontwikkeling: "Met de bouwprojecten die gaan beginnen, komen we op schema.''

Bouwontwikkelingen

In Wateringen bijvoorbeeld waren 450 woningen gepland in de nieuwe wijk die aan de Haagse Erasmusweg grenst. Nu gaat het om zevenhonderd woningen, waarvan een deel sociale huurwoningen. In Kwintsheul komen 150 tot 180 woningen in het gebied 'De Driesprong', met twintig woningen in het 'Knarrenhof' voor senioren, zo werd recent bekend.

"Ouderen wonen met zijn tweeën of alleen in een grote woning. Zij kunnen straks verhuizen naar de bereikbare woningen in de Driesprong. Daarmee komen weer woningen vrij voor gezinnen,'' zegt Van der Stee. Die ontwikkeling wil de gemeente ook elders in Westland zien.

Het Rijk springt bij en heeft 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om sneller bereikbare woningen te bouwen. Het geld komt er op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag op tafel legt. De gemeente wil via deze co-financiering 220 nieuwe bereikbare woningen ontwikkelen in de 's-Gravenzandse wijk Waelpolder, in 2023. De raad moet zich nog uitspreken over dit voorstel uit de Voorjaarsnota.

Verder is in de Voorjaarsnota de bouw van een complex met 127 senioren appartementen opgenomen. Daarvoor moet het gebied rond gebouw 'De Brug' in 's-Gravenzande transformeren. Ook dit plan moet nog door de raad komen.

Voor studentenhuisvesting kijkt de gemeente naar de World Horti Campus. "Het campusgevoel krijg je niet als je boven het innovatiecentrum een complex met tien appartementen bouwt,'' zegt Van der Stee. Volgens hem past hoogbouw op die locatie. "Als onderdeel van de campus.''

Flexwoningen

Naast het bouwen voor jongeren en senioren, zijn er speciale doelgroepen te huisvesten. Spoedzoekers bijvoorbeeld hebben snel betaalbare, tijdelijke huisvesting nodig. De gemeente beloofde flexwoningen te bouwen. Omdat zij die buiten de woonkernen wil bouwen, moet zij bestemmingswijzigingen doorvoeren waarvoor toestemming nodig is van de provincie Zuid-Holland. Tot nog toe is er provinciale toestemming voor de bouw van flexwoningen aan de Oostduinlaan in 's-Gravenzande. Hier kunnen voor een periode van tien jaar flexwoningen komen. Omwonenden zijn vooralsnog niet enthousiast. "Maar het gaat om woningen voor onze eigen mensen die met spoed woonruimte nodig hebben,'' zegt Van der Stee.

Er worden nog gesprekken gevoerd over de bouw van 150 extra bereikbare woningen in Monster Noord.

Waelpolder biedt ruimte voor veertig flexwoningen.

Beschermd wonen

Terwijl de gemeente extra bereikbare woningen laat bouwen, heeft zij een grotere opgave vanuit het Rijk gekregen voor de huisvesting van doelgroepen. Voor ex-gedetineerden worden taken die nu door 'centrumgemeente' Delft worden uitgevoerd, in 2022 overgeheveld naar Westland. De druk op de sociale woningvoorraad stijgt daardoor ook, zegt de wethouder. "Nu hebben we tussen zeventig en tachtig woningen voor beschermd wonen. Dat wordt groter. Hetzelfde geldt voor de huisvesting statushouders,'' stelt Van der Stee. Hij heeft de toenemende druk op de woningmarkt onlangs aangekaart bij provincie.

Van der Stee is ervan overtuigd dat de bouw van tweehonderd woningen per jaar wordt gehaald. Of het woningtekort dan is opgelost, is onduidelijk. Gaat het bouwen hand in hand met een sneller groeiende vraag, dan wordt het lastig daar tegenaan te bouwen.

Maar volgens de wethouder is tweehonderd sociale huurwoningen per jaar erbij in Westland, maximaal. "Meer is niet haalbaar.''