Raad lauw over plannen Floragebied

Redactie 16-06-2021
Foto: Gemeente WestlandEen artists impression van het de groene business campus.

De Westlandse raadsfracties reageren lauw op het 'Ontwikkelperspectief Floragebied' van het college. Met reacties als 'Een fantasie' tot 'meer onderzoek is nodig' ontbreekt werkelijk enthousiasme over de toekomstschets waarin het college van b en w aangeeft welke kant zij uit wil met het terrein in Honselersdijk.

door Evelyne Lammerding

Het nieuws dat een deel van het veilingterrein van Royal Flora Holland vrijkomt doordat de veiling kleiner wil wonen, werd vorig jaar met grote blijdschap ontvangen binnen de gemeente Westland. Het betekent extra meters in Westland waar het altijd woekeren is met de ruimte.

Eerste planpresentaties zijn vorig jaar gegeven, participatiebijeenkomsten voor Honselersdijkers en andere betrokkenen volgden begin dit jaar. Nu ligt er het 'Ontwikkelperspectief Floragebied'.

De eerste schets voor de ontwikkeling van het gebied vanaf het veilingterrein tot het terrein rond het World Horti Center laat een uitgebreide Greenport Horti Campus zien met veel onderwijs, studentenhuisvesting en kenniscentra. Daarnaast is er plaats voor een OV-station voor bus en lightrail en komen er 2500 appartementen in hoogbouw. Starters, senioren en arbeidsmigranten kunnen in de nieuwe wijk wonen.

Hoog fantasiegehalte

"Het is een plan met een hoog fantasiegehalte. Wat zijn de financiële contouren? Wat zijn precies de beschikbare gronden waarop iets kan? Je zou eerst aan de eigenaar van de grond, Royal Flora Holland, moeten vragen: Wat wilt u? Dan bekijk je wat mogelijk is, wat de waarde is en bepaal je wat het moet opbrengen,'' reageert Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig.

Pas dan ook hebben participatiebijeenkomsten zin, stelt hij. "Mensen moeten weten waarover zij praten en wat reëel is om te bedenken. Je moet de zaken dichter bij de burger brengen als je hen serieus wilt nemen.''

Daarbij vindt Duijsens het 'niet eerlijk' dat het terrein rond het World Horti Center bij de plannen wordt betrokken. Een behoorlijk deel van de omliggende grond al is bestemd, zegt hij. Verder geeft hij aan dat het idee universiteiten naar Westland te halen, niet klopt: "De universiteit van Wageningen heeft al gezegd niet naar Westland te komen. Misschien een keer voor een gastcollege.''

Onduidelijkheid

Dat laatste zegt ook Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland (GBW). Keizer valt over de onduidelijkheid over de kosten. "Het is een van de grootste trajecten die we ingaan. Maar de kosten worden pas duidelijk in de volgende begroting. Je weet niet waar je ja op zegt. Het eerste onderzoek alleen al heeft 1,5 miljoen euro gekost.''

Daarnaast loopt GBW niet warm voor hoogbouw met twintig verdiepingen. "De deelnemers aan de participatiebijeenkomsten hebben gezegd het niet meer te snappen. Zij hebben gesproken over laagbouw aan de Dijkweg.''

Keizer ziet liever glastuinbouw in het gebied. "Dan kan je elders ook reconstrueren en kan je in alle kernen woningen bouwen.''

Groenonderwijs

Jenny Vermeer, fractievoorzitter van de Westlandse CDA-fractie, ziet de plannen wel zitten. "Het CDA is altijd voorstander geweest van het uitbreiden van groenonderwijs. Dat is nodig, wil Westland greenportkoploper blijven.''

Zij beredeneert dat goede OV-verbindingen noodzakelijk zijn om Westland aantrekkelijk te laten zijn voor HBO en MBO. Ook biedt het terrein een kans voor hoogbouw, stelt zij. Maar: "Er moet meer onderzoek komen naar de exacte invulling. Het terrein zou misschien ook een goede locatie zijn voor zorgwoningen. Of voor een nieuwe Naald waarin ook de WOS ruimte krijgt. Dit is zo'n groot project, daarvoor moet je wel genoeg tijd uittrekken en goed onderzoek doen,'' aldus Vermeer.

VVD-fractievoorzitter Sander Zuyderwijk is positief over het plan. "Wij zijn altijd voor het upgraden van onderwijs geweest om het kennisniveau in Westland verder te brengen. Goed OV is nodig voor de onderwijsontwikkeling.''

Kritische noot

Kritisch is de VVD ook. "In de Voorjaarsnota schrijft het college dat zij de ontwikkeling van het onderwijs wil afwachten voordat zij aan OV-verbetering begint, maar hoger onderwijs komt pas als Westland goed bereikbaar is.'' Verder wil de VVD een hortus botanicus in het gebied. "Dat past bij groenonderwijs, het groen van de tuinbouw en in het groenbeleid van de gemeente,'' aldus Zuyderwijk.

De gemeenteraad praat 7 juli over het Floragebied.