Politiek zit nog in zijn maag met geluidskwestie Zwethzone

Redactie 23-06-2021
Foto: Stockfoto

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) stelt dat de bewoners van veertien huizen in de Zwethzone straks in zoveel verkeerslawaai wonen, dat hun gezondheid in het geding raakt. In de commissie van dinsdagavond hebben bewoners gemeenteraadsleden gevraagd niet in te stemmen met het reconstructieplan van de N211 (Wippolderlaan) zoals provincie dat voorstelt. De gemeenteraad vergadert volgende maand over het plan.

De Wippolderlaan is de drukste weg in de omgeving. Om de doorstroming te verbeteren, wil de provincie Zuid-Holland de weg aanpassen en het college van Westland vindt dat eveneens noodzakelijk.

Over de plannen is veel overleg geweest met de bewoners van de Zwethzone bij Wateringen en Midden-Delfland. Dat gebied grenst aan de N211. In reactie op het eerste provinciale plan, hebben zij hun Westland Variant overlegd. Voorstellen uit dat plan zijn overgenomen, maar de bewoners kampen nog met het geluid.

Een deel van de geluidswal is 4 meter hoog en een deel is 2 meter hoog. Tegen dat laatste hebben de bewoners bezwaar. Door een lager scherm krijgen zij te maken met veel geluidshinder. Daarom willen zij dat het geluidsscherm ook tussen de brug over de Zweth tot en met de A4, 4 meter hoog wordt.

Gezondheid

Erik Roelofsen van de NSG legt uit waarom ook NSG dat vindt. Volgens NSG-metingen worden 26 gevels van veertien woningen te zwaar belast dan wettelijk is toegestaan. Dat gaat gevolgen hebben voor de gezondheid van de bewoners. Daarom moeten er hogere geluidsschermen komen en is beter geluidsreducerend wegdek nodig, stelt Roelofsen.

Provincie daarentegen zegt dat er wel wordt voldaan aan de normen. Volgens metingen van Rijkswaterstaat komt alleen bij vijf woningen het geluid 1 tot 2 decibel boven de norm uit, laat een ambtenaar weten. "Een hoger scherm heeft alleen effect bij twee van de vijf woningen,'' aldus provincie. Provincie wil die woningen beter geluidsdicht maken.

Verklaring voor de verschillende uitkomsten na meting, is dat de overheden het geluid van de N211 (Wippolderlaan) hebben gemeten. NSG heeft ook het geluid buiten de N211 gemeten en dat meegenomen in de uitkomst.

Verhoogde kruising

Behalve de geluidsschermen van 2 meter zien bewoners het plan voor een verhoogde kruising bij de Laan van Wateringseveld niet zitten. Zij willen een verdiepte kruising. Dat is volgens hen beter tegen geluidshinder, zegt inspreker Gerard Jansen. Jansen noemde het huidige plan een uitgeklede Westland Variant. Het heeft de bewoners gestoord dat een verdiepte kruising op een gegeven moment definitief van tafel was. "Er kon niet meer over een verdiepte kruising worden gesproken.''

Wethouder Varekamp ontploft licht, omdat hij niet een keer heeft gehoord dat bewonerswensen wel degelijk zijn meegenomen in het bijgestelde reconstructieplan. Daarvoor heeft de gemeente Westland 8 miljoen euro uitgetrokken, zegt hij. "Burgerparticipatie leidde tot landschapsinpassingen.''

Verder stelt Varekamp dat een verhoogde kruising veiliger is dan een verdiepte kruising, omdat de lijnen op de weg beter zichtbaar zouden zijn.

Politiek

De politiek zit in haar maag met het geluidsverhaal. Wat als straks blijkt dat veertien huishoudens toch in wettelijk niet toegestane herrie zitten, vraagt de PvdA zich af. Moet Westland dan alsnog hogere geluidsschermen laten plaatsen en betalen?

D66 vraagt zich af of het isoleren van huizen niet meer kost dan de plaatsing van een hogere geluidswal. Het antwoord daarop was ontkennend.

Het CDA zit in zijn maag met het geluidsverhaal en voegt ook toe het jammer te vinden dat er alleen is gemeten op de huizen niet op de natuur.

Mobiliteit

VVD wijst erop dat de N211 van groot belang is voor het hele Westland. De mobiliteit moet daar in orde zijn en als de reconstructieplannen via de wet gaat, gaat die fractie mee.

Groen Links vindt bereikbaarheid belangrijk, maar de gezondheid ook. Die fractie wil contra-expertise zien.

Westland Verstandig wil eerst alle zienswijzen nog zien voor hij een beslissing neemt over het afgeven van geen bedenkingen.

Vrijwel alle fracties vragen om die zienswijzen op het plan. En zo wordt de vraag om 'geen bedenkingen' voor de vergunning voor het reconstructieplan geen vanzelfsprekendheid, maar nog besproken in de gemeenteraad van juli.