Eerste aanzet doelgroepenverordening sociale koophuizen

Redactie 08-07-2021
Foto: Stock

GemeenteBelang Westland wil meer sociale koopwoningen voor starters in Westland en had daarvoor een motie ingediend, maar de fractie kreeg de raad woensdag 7 juli niet mee. Een doelgroepenverordening die deel uitmaakt van de motie, wordt wellicht wel opgepakt.

Volgens GBW komen Westlandse starters maar moeilijk aan een woning, omdat er te weinig sociale koopwoningen zijn. Raadslid André van den Berg zegt dat de laatste woningbehoefteramingen van de provincie Zuid-Holland uitwijzen dat Westland tot 2030 behoefte heeft aan vijftienhonderd sociale huurwoningen en 1152 sociale koopwoningen.

In het Westlandse bouwbeleid is vorig jaar vastgesteld dat er tot 2030 achttienhonderd sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Verhoudingsgewijs bestaat 30 procent van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen en 5 procent uit sociale koophuizen. "De verhouding huur/koop binnen het sociale segment van het woningbouwprogramma in Westland is dus allesbehalve in evenwicht met de uitkomsten van woningbehoefteramingen, waardoor er sprake is van overprogrammering van de bouw van sociale huurwoningen,'' concludeert Van den Berg.

Het teveel aan sociale huurwoningen biedt volgens hem geen oplossing voor het probleem van Westlandse starters op de huizenmarkt.

Volgens Van den Berg verdienen Westlandse starters vaak meer dan het gestelde maximum-inkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Met de salarissen die zij verdienen, kunnen zij huizen tot 220.000 euro kopen zegt Van den Berg en die zijn amper te vinden. Volgens de fractie moet 20 procent van de nieuwbouw tot 2030 bestaan uit sociale huur- en 15 procent uit sociale koopwoningen.

Doelgroepenverordening

Om ervoor te zorgen dat deze bereikbare koopwoningen niet in handen vallen van beleggers of vastgoedeigenaren, moet er een doelgroepenverordening komen. Daarin moet worden vastgelegd welke doelgroepen een sociale koopwoningen kunnen kopen in Westland. Daarbij moet de verordening garanderen dat de sociale koopwoningen voor een bepaalde periode ook uitsluitend beschikbaar blijven voor de aangewezen doelgroepen.

GBW kreeg de raad niet mee. De PvdA noemt het wel een fout dat er weinig sociale koopwoningen in Westland zijn. Maar de partij wil niet dat extra sociale koopwoningen te koste moeten gaan van sociale huurwoningen waaraan ook veel behoefte is. Fractievoorzitter Nico de Gier vindt dat extra sociale koopwoningen wel ten koste mogen gaan van dure koopwoningen. Dat wil de motie niet.

LPF Westland wijst op de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en kon daarom niet instemmen met de motie. Wel geeft de fractie steun aan de doelgroepenverordening die ervoor moet zorgen dat sociale koopwoningen uit de handen blijven van speculanten.

CDA Westland stelt dat een aanpassing in de woonvisie niet in een motie moet worden geregeld, maar in een totaalpakket. Het eerstvolgende moment voor een bijstelling van de woonvisie zou in maart volgend jaar zijn.

Beding

Wethouder Volkshuisvesting, Ben vander Stee (LPF) voelde er ook niets voor het beleid te wijzigen. De raad heeft vorig jaar ingestemd met de wijzigingen in de Woonvisie.

Wel ziet Van der Stee het nut van een anti-speculantenbeding en ook controle daarop. Zo'n verordening moet nog helemaal worden gemaakt, maar de wethouder meent dat deze zou kunnen bestaan als de bouwplannen in Wateringen-Noord, Kwintsheul en Heenweg over een paar jaar worden uitgevoerd.