Westlandse gemeenteraad stemt in met aanpak Wippolderlaan

Redactie 08-07-2021
Foto: Provincie Zuid-Holland

De reconstructie van de Wippolderlaan, N211 kan verdergaan. Een raadsmeerderheid heeft woensdag 7 juli een verklaring van geen bedenkingen vastgesteld. Bewoners van de Zwethzone hadden opgeroepen dat nog niet te doen. Maar de raad ziet verdere vertraging niet zitten en is ervan overtuigd dat ook het participatieproces goed is doorlopen.

De N211 is de drukst bereden route van de provincie Zuid-Holland en Nederland. Om de doorstroming naar en uit Westland te verbeteren, is de reconstructie nodig. Daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe, daarover zijn bewoners, gemeente en provincie het niet eens.

Bewoners hebben de gemeenteraad dinsdag gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Provincie heeft die verklaring nodig om verder te kunnen.

Volgens de bewoners deugen de licht- en geluidsmetingen niet. En daarmee is het plan voor de bouw van een fly-over wat hen betreft, ongeschikt. De bewoners willen verdiept aangelegde wegen. "Maar een verdiepte ligging zoals zij in hun Westland variant hadden opgenomen, was volgens hen onbespreekbaar. Daarbij moeten er volgens hen hogere geluidschermen en -wallen langs een groter gedeelte van de weg komen.

Bewoners

Arjan van der Lely spreekt namens de lokale belangengroep die stelt dat de geluidsdruk te hoog is. Dat brengt gezondheidsrisico's voor de bewoners met zich mee. Daarnaast is er geen natuurtoets gedaan, zegt Van der Lely. Ook alles wat leeft in de natuur zal last hebben van het verkeerslawaai, houdt hij de raad voor.

Zwethzonebewoner Gerard Jansen zegt nog goede mogelijkheden te zien in een verdiepte kruising. Dat is volgens hem beter dan een verhoogde, omdat een tunnel voor minder geluid- en lichtoverlast zorgt. Provincie had die mogelijkheid in 2018 uiteindelijk uitgesloten voor uitvoering.

Anneke Vermond spreekt namens de Nederlandse stichting Geluidshinder (NSG) die ook geluidsonderzoek heeft verricht. Die organisatie komt tot de slotsom dat het onderzoek van de provincie geen totaalbeeld van de situatie weergeeft. Provincie heeft het geluid dat de N211 produceert gemeten, terwijl NSG ook de decibellen van de A4 heeft meegerekend. Daardoor komt provincie op een lager aantal uit dan NSG.

NSG stelt dat provincie de geluidsdempende maatregelen moet verbeteren. Meer hogere schermen en het gebruik van geluidsreducerend asfalt bijvoorbeeld, helpen om het lawaai te dempen.

Geluidsnormering

In de politiek vinden Westland Verstandig, GroenLinks en de PvdA de gezondheid van mens en natuur belangrijker dan de snelheid van de uitvoering van de reconstructie.

GroenLinks-fractievoorzitter Ulbe Spaans wijst erop dat de geluidsnormering twee keer is opgehoogd en dat er een plan ligt voor een derde bijstelling naar boven van het aantal decibel. "Het gaat om de gezondheid van de mensen. En de hele milieuwetgeving is niet getoetst. Het wordt er ook niet fijn recreƫren, met oordopjes rondlopen in het gebied."

Westland Verstandig wil alleen akkoord gaan onder voorwaarde dat er een tunnel in plaats van een fly over wordt aangelegd. GroenLinks wil een uitgebreider geluidsonderzoek. De twee fracties hebben daarom nog twee gezamenlijke amendementen ingediend, maar die zijn niet aangenomen.

CDA Westland let op de vertraging en de meerprijs die het plan oploopt als er geen verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. Wel wil de fractie de optie voor de aanleg van een tunnel openhouden. Maar voor provincie is dat al een gepasseerd station, blijkt uit het relaas van de insprekers eerder op de middag.

Keuze

Verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD) zegt in zijn reactie op de bewoners dat zij wel over een verdiepte weg konden spreken. "Elke variant was bespreekbaar tot 2018. Dan worden er keuzes gemaakt,'' legt hij uit. Provincie koos niet voor de verdiepte kruising en ging op basis van de fly-over verder.

Daarnaast wijst Varekamp erop dat een natuurtoets is gedaan. "Die is gunstig uitgevallen.''

Verder zijn in het plan op verzoek van de bewoners wegen in noordelijke richting verplaatst waardoor de Zwethzone meer ruimte heeft. Varekamp heeft ook de Omgevingsdienst Haaglanden gevraagd of de geluidsonderzoeken goed zijn uitgevoerd. Dat was volgens ODH het geval, zegt Varekamp.

Tijdens de stemming over het onderwerp hebben de oppositiepartijen Westland Verstandig, PvdA en Groen Links tegen gestemd. De andere partijen stemden in. Daarmee is een meerderheid behaald. Provincie kan de plannen laten doorgaan.