Centrum Naaldwijk weer in de lift

Redactie 21-07-2021
Foto: Rolf van Koppen Fotografie

Na zo'n vier jaar van veel leegstand, raken de winkelpanden in het centrum van Naaldwijk weer gevuld. De voorzitter van de ondernemersvereniging telt in de straten rond het winkelcentrum de Tuinen nu drie leegstaande winkelpanden. Daarnaast staat de grootscheepse renovatie van het winkelcentrum De Tuinen voor de deur. De exploitant verwacht dat De Tuinen na die operatie weer helemaal vol zit.

door Evelyne Lammerding

De winkelleegstand in Naaldwijk zou niet binnen een jaar zijn opgelost, waarschuwde de leegstandsmakelaar in het voorjaar van 2019 al. Westland moest rekenen op een aantal jaren voordat de panden weer gevuld zouden zijn met ondernemers.

Hij heeft gelijk gekregen, maar de verwachting van vandaag is dat het winkelcentrum De Tuinen over anderhalf jaar weer helemaal vol zit, zegt Huub Elders van Colliers International. De exploitant van De Tuinen is in gesprek met geïnteresseerde ondernemers die zich willen vestigen in Naaldwijk. Met wie de onderhandelingen worden gevoerd, wil hij niet zeggen. Maar dat de belangstelling voor De Tuinen goed is, wel. Er is zelfs meer belangstelling dan dat er ruimte is, zegt Elders. Dus kan hij met zekerheid stellen dat het winkelcentrum eind volgend jaar weer vol zit.

Renovatie

Maar eerst is het tijd voor de grootscheepse renovatie van het winkelcentrum. "Je wilt je huis ook niet verbouwen als je erin zit. Je kan beter eerst verbouwen en dan verhuizen. Dat doen de ondernemers ook.''

Het definitieve ontwerp is klaar, de werkzaamheden beginnen in oktober. De drie entrees van het winkelcentrum worden aangepast zegt Elders. Het aangezicht verandert daarmee. Momenteel wordt het 'schuifplan' van winkels uitgevoerd: winkels verhuizen binnen het winkelcentrum of gaan naar buiten, ruimten worden verkleind of juist samengevoegd en daarmee fors vergroot. "De appartementen boven het winkelcentrum staan op kolommen,'' legt Elders uit. "Dat maakt het mogelijk tussenwanden in het winkelcentrum te verwijderen.''

Parkeren

Na de bouwvak worden de hellingbanen naar het parkeerdek gerenoveerd. Is die klus geklaard, dan worden de parkeerinstallaties vervangen. "Ook dat gebeurt dit jaar. De eerste drie uur gratis parkeren blijft. Dat is uniek,'' zegt Elders niet zonder trots.

De blauwe lift in het gebouw wordt gerenoveerd en in het vierde kwartaal kan de herontwikkeling van de binnenkant van De Tuinen beginnen. Daarvoor is de oorspronkelijke architect van het winkelcentrum aangetrokken. "Hij kent het pand van binnen en van buiten. Een ontwikkelaar begeleidt het proces en doet dat in opdracht van Collier die het geheel begeleidt.''

De nieuwe look van De Tuinen is warm, stelt Elders. Materialen met een harde uitstraling zoals spiegels in de wanden, worden vervangen door tegelwanden en mozaïek. Op het centrale plein komen bomen en er wordt gewerkt aan het licht- en de kleursetting.

Afhankelijk van hoe de procedures lopen, verwacht Elders dat het gehele renovatieproject eind 2022 is afgerond. De Tuinen moet dan klaar zijn voor de komende twintig jaar.

Opgetogen toont de exploitant zich ook over de herinrichting van Patijnenburg, de aanleg van de rotonde in de Secretaris Verhoeffweg en de bouw van de rentmeester.

Omliggende straten

De voorzitter van de ondernemersvereniging Rein Wiendels kijkt uit naar de vernieuwing van De Tuinen. Hij is ook optimistisch over de omliggende straten. Met uitzondering van het lege voormalige ABN Amro gebouw, telt hij in totaal drie leegstaande winkelpandjes: een in de Molenstraat, een in de Rembrandstraat en een in de Herenstraat. Een groot verschil met begin 2019 toen hartje Naaldwijk nog 17 procent - twintig - van de honderdtwintig winkelpanden rond De Tuinen zag leegstaan.

Dat de gebouwen zich nu weer vullen, heeft volgens Wiendels onder meer te maken met uitstelgedrag. "Ondernemers wilden zich wel eerder vestigen, maar wachtten de ontwikkelingen rond corona af. Een gespecialiseerde fietskledingwinkel bijvoorbeeld zou in februari komen, maar heeft afgewacht. Die komt in september.''

Zo hebben meer ondernemers hun huisvesting uitgesteld en zijn drie ondernemers nog in de weer met een makelaar, laat Wiendels weten. Hij is enthousiast over de soort winkels die erbij komen: "Naaldwijk heeft nu nieuwe winkels die we nog niet hadden.'' Zo kan Naaldwijk de jaren '20 en '30 in.