Rabobank Westland zet zich in voor het versterken van clubs en verenigingen

Redactie 07-09-2021
Foto: RabobankIn 2020 hebben meer dan 250 verenigingen en stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport.

Clubs en verenigingen in de regio vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. In september start het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport daarom weer. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank Westland stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

Campagne voeren

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma's voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of gezond voedsel in de kantine.

Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. "Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn," vertelt Gerard van Hoeven, Directeur Coöperatieve Rabobank. "Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport."

In 2020 hebben bij Rabobank Westland meer dan 250 verenigingen/stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport. Voetbalvereniging MSV '71 renoveerde het sportcomplex en kon een extra steuntje in de rug hierbij goed gebruiken. Theaterkoor 40forever was uitzinnig van vreugde bij de onthulling van de cheque en gebruikten dit bedrag voor een nieuwe show. Scouting De Lier heeft in het afgelopen jaar hun spelmateriaal voor alle groepen kunnen vernieuwen en uitbreiden.

Inschrijving gestart

Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank leden start op 4 oktober en begin november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op www.rabo-clubsupport.nl.