Nog legio vragen over uitvoering Groenvisie

Redactie 08-09-2021
Foto: []

Waar blijven de tiny forests, hoe zit het met de eerder beloofde vergroening van de Westlandse dorpskernen en waarom is de terugplantplicht voor bomen aangepast? Een deel van de Westlandse politiek had nog heel veel vragen over de Groenvisie die dinsdagavond 7 september in de raadscommissie werd besproken en vreest voor nieuw uitstel van de uitvoering van het groenbeleid.

De Groenvisie beschrijft grootste plannen om Westland te vergroenen. Zo moet er een 'robuust groenblauw netwerk' komen en moeten alle woongebieden 'kwalitatief' groener worden. Ook de Westlanders zelf krijgen een rol toebedeeld: zij moeten 'groenbewuster' worden.

Onduidelijk

De LPF is een van de fracties die het document had doorgenomen. Raadslid Trudy de Munck spreekt van een groot ambitieniveau. Maar hoe dat moet worden bereikt, is de fractie volslagen onduidelijk. "Dijken als groene verbinding tussen het Staelduinse bos en het strand. Gaat dit over de Maasdijk?'' vroeg zij zich af. Daarnaast wil zij weten hoe het kan dat Ter Heijde, Heenweg, Maasdijk en Kwintsheul als groenarme kernen worden bestempeld, maar dat een groenproef is gepland in Kwintsheul, Maasdijk en Honselersdijk. Ze vraagt zich af waarom Heenweg en Ter Heijde niet in de proef zitten. Verder wijst De Munck erop dat er over verbindingen voor fietsers wordt geschreven. Hoe de gemeente dit voor zich ziet is haar een raadsel. Ze refereert naar de fietsstraat aan de Gouwlaan waar een inspreekster eerder op de avond over zei dat die meer op een landingsbaan lijkt dan op een fietsstraat waar automobilisten te gast zijn. En ze mist een passage over bedrijventerreinen. Westland is rijk aan bedrijventerreinen en LPF ziet daar genoeg ruimte voor bijvoorbeeld groenen daken en 'verticaal groen'; beplanting van muren.

Dorpskernen

D66 hoopte op concrete plannen voor de vergroening van de dorpskernen. Er was toegezegd dat die na de zomervakantie zouden worden gepresenteerd. Ook GemeenteBelang Westland mist de vergroening van de dorpskernen in de Groenvisie. Deze fractie mist bovendien het financiële plan.

Het beleid om voor elke gekapte boom twee bomen terug te planten, is verdwenen, brengt D66-raadsklid Maxim van Ooijen ook ter berde. Het gaat in de Groenvisie alleen om behoud van groen en uitbreidden 'waar dat kan', merkt hij op. Hij maakt zich er zorgen over, net als Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig. Duijsens houdt zijn hart vast voor het toekomstige groen in Westland. "We hakken alles om en we vragen nergens naar,'' verwijt Duijsens het college. Richtingloos. Dat vindt hij van de Groenvisie. "Wie doet wat, wanneer en wat kost het?''

Antwoorden op die vragen zijn niet terug te vinden in het document.

Tiny forest

Westland zou voor het einde van dit jaar wel een tiny forest krijgen. "Maar we moeten eerst wachten totdat deze visie is vastgesteld voordat het tiny forest is geplant,'' voorziet Duijsens. Dat betekent een uitstel van de aanleg van het mini-bos. De raadsleden kregen het document eind vorige week. Daardoor hadden niet alle fracties de kans gezien het stuk binnen de fractie door te nemen. De VVD bijvoorbeeld bespreekt de Groenvisie donderdag in de fractievergadering. Ook de andere twee coalitiepartijen CDA en ChristenUnie hebben dinsdag vanwege tijdsgebrek niet gereageerd, maar doen dat in de volgende bespreking.

Milieuwethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP) heeft de politiek dinsdagavond gevraagd om ook schriftelijk vragen te stellen over de Groenvisie. In de volgende commissie geeft hij de antwoorden. Daarna gaat het stuk voor vaststelling naar de gemeenteraad.