Geen monumentale status voor begraafplaats Dijkweg

Redactie 17-09-2021
Foto: FdK

Het verzoek om van de oude begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk een gemeentelijk monument te maken is afgewezen. Dat heeft het college op 14 september besloten. Daarmee gaat het college in tegen het advies van de monumentencommissie.

"Het toekennen van een monumentale status aan de gesloten begraafplaats die niet onderhouden wordt, acht het college niet in het belang van de gemeente", schrijft het college. "Met het alternatieve herinrichtingsplan worden waardevolle elementen van de begraafplaats behouden."

De Adrianusparochie, eigenaar van de begraafplaats, is blij met het besluit. Zij had eerder een vergunning gekregen om de plek te herinrichten. "Door het besluit van het College kan de Adrianusparochie de eerder door haar ingeslagen weg nu zorgvuldig vervolgen. Na ruiming wordt het begraafgedeelte teruggebracht naar maaiveld. Het Voorhof is voor de parochie van historische waarde, omdat het Piƫtabeeld op de plek staat van de tweede Sint Adrianuskerk in Naaldwijk. De stoffelijke resten na ruiming worden herbegraven in een verzamelgraf in het Voorhof en hun namen worden vastgelegd in het archief. Enkele voor de parochiegemeenschap historische grafstenen en de priestergraven worden overgeplaatst naar het Voorhof en blijven daarmee bewaard. In het Voorhof komen enkele rustbankjes en bij de ingang komt een informatiebord met uitleg over de geschiedenis."

De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg Naaldwijk wil de schriftelijke onderbouwing van het collegebesluit kennen. De groep had eerder aangeboden om de restaurant en het onderhoud van de begraafplaats voor haar rekening te nemen.

De ruiming van de begraafplaats is overigens nog geen gelopen koers. Niet alleen kan er bezwaar worden aangetekend tegen het besluit van het college, er loopt ook nog een beroepsprocedure tegen het gemeentelijk besluit van vorig jaar om de begraafplaats gedeeltelijk te ruimen.

Reageren? #PraatMeeMetHHW of

redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl