Raad stemt voor snelle heropening Ambachtsweg

Redactie 22-09-2021
Foto: Stockfoto

De veelbesproken Ambachtsweg in Wateringen gaat zo snel mogelijk weer open voor alle verkeer. De meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond ingestemd met een gezamenlijke motie van LPF en CDA voor heropening van de weg.

Wethouder Pieter Varekamp (VVD, Verkeer) heeft met de motie ook de opdracht gekregen om 'in samenspraak met alle betrokkenen' te werken aan creatieve oplossingen voor snelheidsremmende maatregelen in de Wateringse Ambachtsweg.

De fracties van LPF en CDA hadden eerder apart een motie ingediend over heropening van de Ambachtsweg. LPF wilde eenrichtingsverkeer toestaan. Maar de twee konden elkaar vinden en kwamen zo tot een gezamenlijke, nieuwe motie. Daarvoor kregen zij steun van GemeenteBelang Westland (GBW) en D66. Westland Verstandig, PvdA, Groen Links, VVD en ChristenUnie/SGP hebben tegen de motie gestemd.

De wethouder zelf is geen voorstander van de heropening. In zijn betoog zei hij dat de verbetering van de kruisingen in de Poeldijkseweg- Erasmusweg en de Noordweg- Laan van Wateringseveld de oplossing is voor de toegenomen verkeersdruk. De openstelling van de Ambachtsweg is dat volgens hem niet. Daarbij vreest de wethouder dat de Ambachtsweg straks weer een sluiproute wordt voor verkeer tussen Den Haag en de snelweg A4. Daardoor mag ook de Kerklaan weer rekenen op meer autoverkeer. Verder wees Varekamp erop dat de weg door de afsluiting veiliger is voor fietsers.

Het onderwerp Ambachtsweg open of dicht trok liefst negen Wateringers naar de raadzaal om hun overtuiging duidelijk te maken aan de raadsleden. Het onderwerp is een heet hangijzer in het dorp. Hoe Varekamp met 'alle betrokkenen' tot creatieve oplossingen voor snelheidsremmende maatregelen wil komen, is een uitdaging.

De openstelling van de Amnbachtsweg geldt tot de drukke kruisingen zijn verbeterd.