Snijders aangepakt om niet uitvoeren herplantingsplicht

Redactie 22-09-2021
Foto: Stock

Twee bomen terugplanten voor elke gekapte boom is nog steeds bestaand beleid in Westland. Er wordt alleen geen uitvoering aan gegeven. Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Milieu) op vragen van D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland.

D66 zette een interpellatiedebat op de raadsagenda van dinsdagavond 21 september over het niet uitvoeren van het bomenbeleid. De fractie heeft geteld hoeveel bomen er in de afgelopen collegeperiode zijn gekapt en hoeveel er zijn teruggeplant. De uitkomst is dat er achttienhonderd bomen moesten worden geplant. In werkelijkheid zijn er zeshonderd bomen geplant. Daarmee mist Westland twaalfhonderd bomen. Bovendien is er niet eens een boom voor elke gevelde boom teruggekomen.

Ruimte

In een verklaring daarvoor heeft Snijders gezegd dat de ruimte voor achttienhonderd nieuwe bomen in Westland niet was te vinden.

Bij een sportpark bijvoorbeeld dacht hij volop kansen te zien veel bomen te planten. Maar kunstgrasvelden en echte bomen blijken een slechte combinatie, zo hield Snijders de raad voor. Vallende bladeren bijvoorbeeld zorgen voor hogere onderhoudskosten. Ook wees hij op drukte in de Westlandse grond. Kabels en leidingen belemmeren de aanplant van bomen. Al met al heeft Westland geen ruimte voor achttienhonderd bomen erbij, heeft Snijders gezegd.

Vanuit de raad kwam de vraag waarom Snijders dit niet eerder heeft laten weten. De wethouder zei dat hij had gehoopt dat het wel zou lukken. Die hoop bleek ongegrond.

Hofland vraagt zich af hoe het vorige gemeentebestuur wel plaats had gevonden voor de aanplant van nieuwe bomen. "Het was toen ook al druk in de Westlandse bodem.''

Excuses

Excuses van Snijders voor het niet waarmaken van het beleid konden een motie van treurnis van D66 niet voorkomen. Deze kreeg steun van PvdA, GroenLinks en GemeenteBelang Westland (GBW) en Westland Verstandig. Dat is geen meerderheid.

Snijders heeft wel beloofd de komende maand te werken aan een plan van aanpak. Maar de achterstand de komende vijf maanden in te lopen – zo lang duurt deze collegeperiode nog - gaat niet gebeuren. Daarvoor ziet Snijders werkelijk geen ruimte.