Ondergrondse containers in nieuwe wijken

Redactie 22-09-2021
Foto: Stock

Nieuw te bouwen wijken in Westland krijgen 'waar mogelijk' ondergrondse containers. De hele gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met een motie die WestlandVerstandig daarvoor heeft ingediend.

Eerder was afgesproken containers bovengronds te houden. Dat is ook opgenomen in de bouwprogramma's, bracht verantwoordelijk wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Milieu) te berde. Het kost de gemeente volgens hem veel geld alles aan te passen. Maar volgens WestlandVerstandig-fractievoorzitter Peter Duijsens zijn ondergrondse containers beter. Ze zouden duurzamer zijn dan rolcontainers.

De raad heeft de motie unaniem aangenomen. Bij de ontwerpen voor toekomstige wijken moet in het vervolg rekening worden gehouden met ondergrondse containers.