Lachgasverbod in Westland in 2022

Redactie 22-09-2021
Foto: Stock

Lachgas is vanaf januari ook in Westland officieel verboden. Daarvoor heeft de gemeenteraad die dinsdag vergaderde, een motie van WestlandVerstandig aangenomen.

Alleen D66 zag niets in de motie. De fractie gelooft niet dat een verbod zorgt voor het verdwijnen van het gebruik van lachgas. De andere partijen denken daar anders over. ChristenUnie/SGP wijst wel op handhaving van het verbod. De LPF-fractie stelde nog dat er al verschillende mogelijkheden bestaan om lachgas aan banden te leggen, maar stemde toch in met een helder verbod voor het bezit of gebruik van lachgas. LPF wil daarbij meer voorlichting op scholen over drugs en lachgas.

Burgemeester Bouke Arends met Veiligheid in zijn portefeuille heeft gezegd bij de jaarlijkse herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in januari het lachgasverbod op te nemen.