Watergat blijft bestemd voor woningen

Redactie 22-09-2021
Foto: Stock

Een motie van Westland Verstandig om de natuur in het Watergat van Monster te behouden heeft het niet gehaald. Er was dinsdagavond geen raadsmeerderheid te vinden voor het idee de voormalige tuinbouwgrond terug te geven aan de natuur en de ontwikkelaar te compenseren met een ander gebied voor woningbouw.

Vanuit de politiek wezen fracties erop dat de grond vroeger kassengebied was. Ook was het terrein al lang herbestemd voor woningbouw. Maar na de sloop van de kassen ontstond er een natuurgebiedje dat aansluit op het Natura 2000 gebied en waar omwonenden enthousiast over zijn geworden. Veel bewoners willen het nieuwe groen graag behouden.

Verantwoordelijk wethouder Cobie Gardien (LPF,Planontwikkeling) heeft de motie ontraden. De raad heeft in 2009 het bestemmingsplan Monster Noord vastgesteld. Toen was al duidelijk dat er woningen zouden komen, zei zij.

In het gebied wordt straks een 'landschapszone' aangelegd. Die levert 2 hectare duin op waarin huizen worden gebouwd. De biodiversiteit verdwijnt niet, maar wordt juist toegevoegd, zo beargumenteerde Gardien.