Pijlers van de samenleving: 'Vriendschap is de meerwaarde van De Vereeniging'

Redactie 30-09-2021
Foto: Charles JungschlagerV.l.n.r: Nelly van der Meer- van Dijk, Nancy Dani\u00ebls, Betty van Aken, Aline Weide en Mirjam Kleijn.

De Vereeniging was een van de genomineerden voor het Westlandhart. Nancy Daniëls is coördinator van de ontmoetingsplek voor Westlandse senioren, samen met Aline Weide en Karin Happée. Ze zijn blij met de pluim en het geldbedrag dat eraan vasthangt. "Wij gaan onze vrijwilligers in de watten leggen."

door Linda van der Klooster

De Vereeniging biedt sinds 2014 ontmoetingsplekken door heel Westland voor de zelfstandig wonende senior. In zeven kernen zijn locaties waar groepen actief zijn, in wijkcentra van Vitis Welzijn en in woonzorgcentra van Careyn en Pieter van Foreest.

Het team van coördinatoren is ondergebracht bij Vitis Welzijn, maar coördinator Nancy Daniëls benadrukt dat De Vereeniging niet alleen van Vitis Welzijn is. "Het was destijds een pilot van de gemeente, Careyn, Pieter van Foreest en Vitis Welzijn. Mensen blijven langer thuis wonen en je wilt dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarbij is het ook belangrijk dat deelnemers leeftijdsgenoten leren kennen, samen dingen kunnen ondernemen en vriendschappen kunnen aangaan. De Vereeniging is nu dan ook een vaste waarde voor de zelfstandig wonende senior van Westland."

De Vereeniging is vooral op vrije tijd gericht. "Wij worden wel gezien als een activiteitenclub", vertelt Nancy. "Het is geen professionele dagbesteding. Mensen met een indicatie voor dagbesteding kunnen terecht bij Pieter van Foreest of Careyn. De Vereeniging is echt voor de zelfstandig wonende senioren en de groepen worden geleid door vrijwilligers"

Activiteiten

Deelnemers worden lid voor 5 euro per maand en komen elke week bij elkaar. "Het verschilt per locatie, maar leden kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Spelletjes, schilderen, uitjes, of gewoon elke week even bijkletsen met de vrienden die ze daar maken."

Want er ontstaan vriendschappen, doordat de mensen elkaar elke week zien, een dagdeel per week. "Zo leren ze elkaar kennen, als een vast clubje. Dat is de meerwaarde van De Vereeniging. Dat vinden mensen fijn. Sommige mensen kennen elkaar al vanaf het begin van De Vereeniging. Of zelfs nog van de Visiteclub daarvóór. Ze maken van alles mee met elkaar, kennen vaak elkaars privéleven, de hoogte- en dieptepunten. Dan krijg je vanzelf een belangrijke rol in elkaars leven."

In de verschillende kernen verschilt de groepssamenstelling en elke groep heeft zijn eigen vrijwilligers. "De sfeer is per locatie dan ook anders, net als de activiteiten. In Poeldijk is bijvoorbeeld een vrijwilliger die erg creatief is en veel knutselactiviteiten aanbiedt, natuurlijk alleen als de deelnemers dat leuk vinden. De deelnemers kunnen zeggen waar ze zin in hebben om te doen. Dat wordt in de groep besproken en gezamenlijk besloten."

Uitjes

Nu corona op zijn retour is, zitten uitjes ook weer in de pijpleiding. "De Vereeniging kan voor de uitjes gebruik maken van de Plusbus. Dan gaan er altijd minstens twee vrijwilligers mee. Bijvoorbeeld naar recreatiegebieden Madestein en Ockenburg, 't Woudt en koffiehuis De Hooiberg, Hoek van Holland, het Westlands Museum, de kerstshow van een tuincentrum of een kwekerij. De meeste groepen vinden dat erg leuk, maar het is geen must. Er wordt per groep gekeken."

De Vereeniging heeft ook een signalerende functie. "Als iemand lichamelijk of geestelijk achteruitgaat, kunnen wij adviseren en doorverwijzen naar professionele dagbesteding of een woonzorgcentrum. Daar zijn we bij de kennismaking heel open over. Onze vrijwilligers zijn geen verzorgenden. Ze kunnen bijvoorbeeld niet helpen als iemand naar het toilet moet. Als iemand de gesprekken niet meer kan volgen, is dat voor die persoon zelf ook niet leuk. Als onze wegen helaas moeten scheiden, dan willen we graag iets voor iemand betekenen, zodat die op een plekje komt waar alsnog de juiste passende begeleiding is." Dan is de samenwerking met Careyn en Pieter van Foreest een echte meerwaarde omdat wij mensen met de juiste professionals in contact kunnen brengen.

Juryrapport

De Vereeniging was een van de vier genomineerden voor Het WestlandHart. In het juryrapport stond: "De afgelopen jaren heeft de ontmoetingsplek voor ouderen haar bestaansrecht meer dan bewezen. Even wat anders, even genieten van een andere tijdbesteding en de dagelijkse sleur op een fijne manier doorbreken. Sleur die helaas voor veel ouderen 'zich alleen voelen' inhoudt."

"Die nominatie was mooi", vertelt Nancy. "Niet eens zozeer voor ons, maar voor de 34 vrijwilligers. Die staan er toch maar iedere week. En ook in coronatijd hebben ze veel geholpen. Het was een nare periode, we moesten twee keer sluiten. Wij hebben in die tijd een alternatief programma opgezet om maandelijks creatieve pakketjes en onze zelfgemaakte Vereenigingskrant te brengen en regelmatig te bellen voor een praatje. Daar hebben de vrijwilligers zich erg goed voor in gezet en daar willen wij ze hartelijk voor bedanken."

Met het gewonnen geldbedrag gaan de vrijwilligers binnenkort uit eten. "We gaan ze in de watten leggen. Heel fijn dat we ze iets leuks kunnen aanbieden."

Er zijn nog plekken voor enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Vooral in Wateringen zijn hard mensen nodig. Kijk op www.devereenigingwestland.nl of bel 0174 – 630358 voor meer informatie. Ook op www.westlandvoorelkaar.nl staan vrijwilligersvacatures.