Arbeidsmigrantenhuisvesting: 'Wij zijn nog lang niet klaar'

Redactie 29-09-2021
Foto: Archief - Rolf van Koppen Fotografie

Het Westlands college van b en w heeft definitief besloten een omgevingsvergunning te willen verlenen voor het huisvestingsplan van arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg in De Lier. Omwonenden zijn nog steeds boos en niet klaar met hun verzet. Terwijl het initiatiefnemende uitzendbureau Tradiro het plan op heel veel punten heeft bijgesteld, ook afgelopen zomer nog.

door Evelyne Lammerding

Met het verlenen van de omgevingsvergunning biedt De Lier straks onderdak aan 688 Poolse seizoenskrachten. De arbeidsmigranten werken in een straal van 10 kilometer rond het onderkomen. De vergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar.

Het college neemt over twee weken het besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Daarna kunnen tegenstanders bezwaarmaken.

Als de vergunning definitief is, heeft Tradiro nog zes maanden nodig om met de bouw te kunnen beginnen.

Huisvestingscoördinatoren

Het complex wordt gebouwd op 2 hectare grond waar nu nog de kas van Piet Fransen staat. Hij verkoopt zijn bedrijf aan het uitzendbureau dat verder verantwoordelijk is voor de uitvoering. Tradiro wil het wooncomplex ruim opzetten voor de leefbaarheid van de bewoners, zegt huisvestings- en transportmanager Christa Stam desgevraagd weten. "Er komen twaalf kleinere panden van drie hoog met tussen de gebouwen in voetbalveldjes en zitplaatsen.''

Een tijdspad voor de bouw kan zij nog niet geven. "Wij hebben in de afgelopen jaren geleerd alles stap voor stap te bekijken. We zijn al drie jaar met het plan in de weer. We kunnen nu wel denken aan bouwen, maar over twee weken wordt de omgevingsvergunning verleend. Daarna hebben mensen nog zes weken de tijd om bezwaren in te dienen. Je weet niet hoe dat gaat lopen.''

Het uitzendbureau stelt verschillende huisvestingscoördinatoren aan. Zo is het wooncomplex altijd bereikbaar. Een omgevingsmanager wordt het aanspreekpunt voor bewoners in de periode voor, tijdens en na de bouw. Recent is ook afgesproken dat extra maatregelen worden genomen op het gebied van onder meer afval en veiligheid. Omwonenden zouden zich daar zorgen over maken, werd tijdens een informatiebijeenkomst in de zomer naar voren gebracht laat de gemeente weten.

Omwonenden

"Afval is niet de kern van de zaak,'' reageert Carla Mooijman. Carla en Richard Mooijman wonen pal tegenover de 2 hectare waar het complex is gepland. Na de informatiebijeenkomst van de gemeente op 12 juli hebben zij op hun terrein nog een bijeenkomst voor de buurt gehouden. "We waren met ongeveer honderdtwintig buren. Met hen en ook met bewoners van omliggende straten gaan wij bezwaarmaken.''

Bezwaarmakers kunnen projecten enorm vertragen. De bewoners van de Oostbuurtseweg een omgeving willen het hele project definitief tegenhouden hebben zij duidelijk gemaakt. "Wij zijn nog lang niet klaar. Wij willen hier geen zevenhonderd tijdelijke seizoenskrachten op tweehonderd huishoudens.'' Mooijman zegt honderdvijftig bedden acceptabel te vinden. Volgens het uitzendbureau is dat financieel niet haalbaar als alle voorzieningen en ruimte overeind moeten blijven.

Naast bezwaarmaken bij de gemeente, hebben de omwonenden een beroep gedaan op de provincie Zuid-Holland. "Eerdaags hebben wij een gesprek bij de provincie,'' aldus Mooijman.

Zeventienhonderd bedden

Wethouder Albert Abee (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) heeft in een uitzending van het tv-programma Pointer gezegd nog dit jaar zeventienhonderd bedden voor arbeidsmigranten te hebben gerealiseerd. De gemeente rekent daarbij ook de 76 bestaande bedden aan de Tiendweg in Naaldwijk en de 320 plaatsen op Elsenbosch in Honselsersdijk. Voor het Hortihotel Westland in Honselersdijk is een vergunning verleend voor 340 bedden en uitzendbureau NL Jobs gaat op Honderdland in Maasdijk een onderkomen met 252 bedden bouwen. De 688 bedden in De Lier geven Westland in totaal zeventienhonderd bedden.

Daarmee heeft Westland nog driehonderd bedden te gaan; de gemeente wil tweeduizend extra bedden voor arbeidsmigranten realiseren. Over andere initiatieven wil de gemeente nu nog geen uitspraken doen. Er lopen ook gesprekken over arbeidsmigrantenhuisvesting op het ABC terrein in Poeldijk, maar de gemeente doet nog geen uitspraak over hoever deze zijn gevorderd.

In Westland werken twaalfduizend tot zestienduizend arbeidsmigranten in de tuinbouw en gerelateerde bedrijven. Zo'n vijfduizend vinden onderdak in Westland. De anderen verblijven in omringende gemeenten. Westland wil in totaal tweeduizend bedden extra plaatsen voor arbeidsmigranten.

Plannen voor een arbeidsmigrantenhotel in Monster, in Poeldijk en in Naaldwijk hebben het niet gehaald.

Reageren? #PraatMeeMetHHW of

redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl