Transformatie De Hoeksteen weer stapje verder

Redactie 06-10-2021
Foto: Stock

De transformatie van het gebied rond het Maasdijkse kerkgebouw De Hoeksteen tot een wooncomplex kan met volle vaart vooruit, is in de commissievergadering van dinsdag gebleken. Vanuit de commissie kwamen veel complimenten voor het plan.

Een goede mix van woningtypen, aandacht voor groen en voor sociale woningen. De raadsleden in de commissie zijn allen positief over het woningbouwplan voor Maasdijk. Daar worden aan de Prinsenlaan 22 woningen gebouwd. De pastorie blijft behouden en is een van die woningen. Het plan gaat om acht sociale huurwoningen, drie middeldure koop- of vrije sector huurwoningen en drie middeldure eengezins- koopwoningen. Ook zes twee-onder-eenkap koophuizen en twee vrijstaande koopwoningen in het dure segment maken deel uit van het plan. Op het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Wethouder Cobie Gardien (LPF, Ruimtelijke Ordening) is blij dat het plan voor de sociale huurwoningen onder de woningcorporatie Wonen Midden-Delfland valt. Zo komen er ook sociale huurwoningen bij in Westland.

Berichten over de aanwezigheid van vleermuizen die de gang van zaken behoorlijk kan vertragen, heeft zij niet ontvangen, antwoordde de wethouder op een vraag vanuit de commissie. En de kerktoren blijft behouden. De VvE neemt deze in beheer, liet Gardien weten.

Over het groen op en rond de parkeerplaats bestaat nog onduidelijkheid. Helder is dat er om en op de parkeerplaats ruimte komt voor groen. Maar er ontstond onduidelijkheid over het wel of niet gebruiken van groendoorlatende tegels. De commissie krijgt daar nog duidelijkheid over.