'Betere controle op begraafplaatsenbeheer'

Redactie 06-10-2021
Foto: Stock

Na klachten over het beheer en onderhoud van Westlandse begraafplaatsen, heeft de politiek in de commissie van dinsdagavond hierover een discussie gevoerd. Resultaat is dat de gemeente Westland inzet op een betere controle op het beheer en onderhoud van de Westlandse begraafplaatsen. Deze taken weer in eigen hand nemen zoals werd gesuggereerd, ziet wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Beheer openbare ruimte) niet zitten.

Een kleine discussie over het beheer en onderhoud van de Westlandse begraafplaatsen heeft verschillende suggesties opgeleverd voor verbetering van het begraafplaatsenbeheer.

CDA raadslid Cor van der Mark kwam met het voorstel dat de gemeente weer zelf moet zorgen voor de begraafplaatsen in plaats van dit uit te besteden aan derden. Daarmee ging hij mee met Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig. Die vindt ook dat de gemeente af moet van de 'regie-functie', oftewel controleren of het beheer wel goed gaat, en de taken zelf moet uitvoeren. "Sinds de uitbesteding van het beheer en onderhoud in 2018 zijn er klachten.''

Controle

LPF-raadslid Peter Voskamp vindt helemaal niet dat de gemeente deze taak weer op zich moet nemen. Voskamp stelt dat het probleem een gebrek aan controle is. Dus vindt de fractie dat die moet worden verbeterd. Daar is wethouder Snijders het mee eens. Hij houdt de commissie voor dat een betere controle de inzet is.

Snijders heeft het over 'net en goed gastheerschap': De beheerder zorgt ervoor dat er elke dag een 'aanspreekpunt' voor een dagdeel – een ochtend of een middag - aanwezig is om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Punt is dat de bezoekers er dan wel op het juiste dagdeel moeten zijn. Voskamp brengt te berde dat er vrijwilligers zijn die willen helpen op de begraafplaatsen. Op die manier kunnen er veel meer 'aanspreekpunten' op meer tijdstippen aanwezig zijn. Maar hoe de wethouder daar precies tegenaan kijkt, heeft hij niet laten merken. Hij 'volgt het gesprek' over de vrijwilligers, heeft hij gezegd.

Privatisering

Gemeentebelang Westland-raadslid Joep van Veen stelde de vraag of privatisering van de begraafplaatsen een oplossing zou zijn. Volgens Snijders wordt daarover nagedacht, maar blijkt privatiseren moeilijk haalbaar. "We hebben het geprobeerd met de aula's.'' Geen partij is warmgelopen om een aula over te nemen.

D66 opperde de aula's te slopen. In elk dorp bestaan zalen waar bezoekers terecht kunnen, zei D66-raadslid Maxim van Ooijen. Hij verwijst naar Wateringen waar de begraafplaats helemaal geen aula kent. "Mensen gaan naar de Kolenkit.'' Elk Westlands dorp heeft wel een of meer zalen om bezoekers op te vangen, houdt Van Ooijen de wethouder voor. Die verdienen dan ook iets en het scheelt de gemeente in de kosten voor de aula.

Maar de aula's worden niet gesloopt, maakte Snijders duidelijk. Volgens hem vervullen de gebouwen hun functie. Uitzondering vormt De Lier. Maar die aula wordt opgeknapt 'om in de behoefte te voorzien,' aldus Snijders.