Afvaldebat in voordeel Snijders beslist

Redactie 13-10-2021
Foto: Stock

Wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Milieu) heeft dinsdagavond een motie van wantrouwen overleefd, het college overleefde een motie van afkeuring. Westland Verstandig diende de moties in tijdens het debat dat deze fractie had aangevraagd. De hele gang van zaken rond de aanbesteding van de afvalinzameling stond daarin centraal.

Westland Verstandig fractievoorzitter Peter Duijsens heeft de motie van wantrouwen ingediend, omdat wethouder Snijders de gemeenteraad onvolledig zou hebben geïnformeerd en ook informatie zou hebben achtergehouden over de aanbesteding van de afvalinzameling en inzameling van oud papier. "Wethouder Snijders is onverbeterlijk. Hij moet weg. Het is een chaos met het afval. Of hij moet van de portefeuille af,'' motiveert hij de motie van wantrouwen.

Daarbij verwijt hij de wethouder ook dat de afvalinzameling nog steeds niet goed is georganiseerd, 'wat leidt tot veel klachten onder Westlanders'. Snijders verdedigt zich door te herhalen dat hij de raad wel degelijk van informatie had voorzien.

Steun

Uit de raad kreeg Snijders volop steun van de LPF. Peter Voskamp verdedigde de koers die Snijders heeft gevaren, al moet er wel 'lering worden getrokken' uit het proces. Maar andere opties dan samenwerken met Renewi waren volgens Voskamp simpelweg onhaalbaar of onwettig.

Voor de voorstemmers van de motie was dat onvoldoende: Zij wilden niet achteraf of deels worden geïnformeerd, maar direct en volledig. En dat samenwerken met andere partijen onhaalbaar was, gaat er bij hen niet in.

De motie kreeg steun van de fractie van Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland, Groen Links en de PvdA. De vijftien stemmen voor wogen niet op tegen de 21 tegenstemmen van de coalitiepartijen CDA, VVD, LPF, ChristenUnie/SGP en oppositiepartij D66.

Ulbe Spaans van Groen Links zegt dat hij voor de motie van wantrouwen stemt, omdat hij ook vindt dat de raad niet actief werd geïnformeerd door de wethouder over de gang van zaken rond de aanbesteding. "Daardoor kan ik mijn controlerende taak niet uitvoeren.''

Motie van afkeuring

Westland Verstandig diende ook een motie van afkeuring in voor het collegebeleid rond de afvalinzameling en –verwerking en de oud papierinzameling. De fractie en ook GemeenteBelang Westland vinden dat de wethouder niet met een partij had moeten praten, maar met meer. Volgens hen had de wethouder die gelegenheid zelf kunnen creëren.

De gemeente betaalt nu veel te veel voor het inzamelen en verwerken van afval en oud papier doordat met maar een partij is gesproken, verwijten de fracties het college.

GBW-raadslid André van den Berg stelt dat de kostenstijging los staat van de marktontwikkelingen en landelijke ontwikkelingen. De kostenstijging is een gevolg van collegekeuzes, zei hij. "Ieder Westlander betaalt 20 tot 25 euro teveel.''

Snijders spreekt dat ferm tegen. Volgens hem betaalt de Westlander geen cent teveel. De 366 euro is het gevolg van kostenstijgingen waar ook andere gemeenten mee te maken hebben, houdt hij de raad voor.

Ook zei de wethouder dat hij niet met meer partijen in gesprek kon voor de aanbesteding.. De procedure liep al. Dat proces openbreken zou juridische consequenties hebben. Die vreten tijd. Snijders zat al in oktober 2018 toen een beslissing moest worden genomen over het nieuwe contract. Het oude contract liep af per 1 januari 2019. Het risico dat de gemeente zonder vuilophaaldienst zou komen te zitten en huisvuil vanaf 1 januari 2019 dus niet meer zou worden opgehaald, wilde de wethouder niet nemen, luidde zijn relaas.

Voskamp steunt de wethouder ook op dit onderdeel. En over de ongeveer 90 euro extra die de Westlanders betalen: "Een ander tarief is geen verrassing.'' Tussen 2014 en 2018 was bijzonder laag aanbesteed, voert hij aan. "Daarvan heeft Westland lang geprofiteerd.''

'Geen schoonheidsprijs'

Het contract met Renewi is onder tijdsdruk tot stand gekomen. Dat moet niet meer gebeuren, vindt Snijders. Hoewel enige tegenzin was te bespeuren, heeft hij eveneens gezegd dat het verloop rond de procedure van de aanbesteding 'geen schoonheidsprijs' verdient. Hij voegt daaraan toe dat hij die opmerking ook al in 2018 heeft gemaakt.

De motie van afkeuring kreeg steun van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland: 13 voor en 23 tegen.

Een derde motie waarin Westland Verstandig het college oproept geen langdurige contracten meer af te sluiten, kreeg alleen steun van de indienende partij.