Liers wooncomplex arbeidsmigranten weer wat concreter

Redactie 25-11-2021
Foto: Archief - Thierry Schut

De gemeente Westland verwacht over twee tot drie weken de anterieure overeenkomst met uitzendbureau Tradiro te tekenen. Daarin worden afspraken tussen de gemeente en het uitzendbureau vastgelegd. Tradiro wil een wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de rand van De Lier bouwen. De gemeente verwacht binnenkort ook met een nieuwe locatie naar buiten te komen.

De ondertekening van de anterieure overeenkomst maakt de bouw van een wooncomplex voor arbeidsmigranten in De Lier weer wat concreter. De volgende stap zou de vergunningverlening zijn. Als het proces gladjes verloopt, kan er vanaf begin volgend jaar worden gebouwd en kunnen de arbeidsmigranten vanaf komende zomer terecht aan de Oostbuurtseweg.

Wethouder Albert Abee (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) rekent wel op bezwaren als de vergunning is afgegeven. Dat zei hij in de commissie van woensdagavond, naar aanleiding van vragen van Westland Verstandig.

Ingestemd

Het college heeft in september definitief ingestemd met het plan van Tradiro een wooncomplex met voorzieningen te bouwen voor 688 arbeidsmigranten.

In juli was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Twintig omwonenden konden deze fysiek bijwonen. Honderd hebben de bijeenkomst online gevolgd. Abee zegt tevreden terug te kijken op deze hybride bijeenkomst waarin opmerkingen en vragen kwamen over onder meer overlast en verkeersoverlast. Naar aanleiding van deze opmerkingen heeft Abee oplossingen gezocht en gevonden.

Klankbordgroep

Om overlast te voorkomen wordt een klankbordgroep samengesteld waarin omwonenden zitten. De gemeente gaat een omgevingsmanager aanstellen die ook in deze groep gaat zitten, waardoor er doorlopend contact komt tussen omwonenden en de gemeente, zo houdt Abee de commissie voor. Verder is er alle dagen 24 uur per dag een beheerder actief op het terrein. Eventuele rommel gemaakt door de bewoners van het complex wordt door Tradiro opgeruimd. Dat gaat de gemeente contractueel vastleggen.

Een verkeersdeskundige werkt aan een veilige en vlotte doorstroming van het gemotoriseerde en het fietsverkeer.

's-Gravenzande

Komende maandag houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere betrokkenen van de Zijdijk en de Maasdijk in 's-Gravenzande. Voor die locatie bestaat een bouwplan van een wooncomplex voor 208 arbeidsmigranten. De wethouder zegt deze op dezelfde manier te organiseren als de Lierse bijeenkomst; deels fysiek en deels online.

Abee heeft nog een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in de pijplijn. Waar die ligt, heeft hij niet gezegd. De wethouder wil eerst overeenstemming binnen het college over een nieuwe locatie. Pas als het hele college vindt dat een locatie kansrijk is, wil hij zeggen om welk plan het gaat. Abee verwacht binnenkort met een nieuw plan naar buiten te komen.