Boemerangschool mag gebedshuis worden

Redactie 28-11-2012

Vandaag, woensdag 28 november 2012, komt het gebouw van de voormalige Boemerangschool in Naaldwijk in handen van de Islamitische vereniging Almoewahadin, die het als gebedshuis gaat inrichten.  Een grote raadsmeerderheid is daar dinsdag 27 november mee akkoord gegaan. De overdracht is zeer tegen de zin van omwonenden en de fracties LPF-Westland, Westland Verstandig en LEO 2.0 in de gemeenteraad.

door Louis Bruijnzeels

Politiek gezien betekent de eigendomsoverdracht vooral een einde aan een zoektocht van decennia naar een voor dat religieuze doel geschikte locatie & pand. Het college wees sinds 2010 – toen de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders in een motie opriep actief op zoek te gaan naar een geschikt pand - 17 locaties af. Mede om het gedaalde vertrouwen van Almoewahadin geheel niet geheel te verliezen, koos het college uiteindelijk voor De Boemerang. Het college meent daarmee de motie uit 2010 naar de wensen van de Raad te hebben uitgevoerd. LPF Westland bleef het daarmee pertinent oneens, trok verbaal fel ten strijde en diende uiteindelijk een motie van afkeuring in, gericht aan het voltallige college. Die motie haalde het – met 23 stemmen tegen en 12 voor – niet, evenmin als een motie van Westland Verstandig, waarin het conceptkoopcontract zou worden uitgebreid met een tiental beperkingen van handeling voor Almoewahadin. Ook een motie van LPF Westland (met steun van LEO 2.0), waarin werd bepleit om De Boemerang niet te verkopen voordat het bestemmingsplan ‘Kern Naaldwijk’ onherroepelijk is geworden – bleek kansloos.

Een uitgebreider sfeerverslag van de raadsvergadering van 27 november – die kort na 23.00 uur werd gestaakt - treft u later vandaag op deze pagina aan.